Finansiranje izbornih kampanja u Srbiji

Dosadašnja iskustva u finansiranju političkih subjekata: između norme i prakse

Na okruglom stolu biće prezentovana dosadašnja iskustva i problemi sa finansiranjem izbornih kampanja, uz preporuke za unapređenje celokupnog procesa.

Takođe, ovo će biti prilika i da se predstave dve nove publikacije CeSID-a, koje sveobuhvatno obrađuju sve važne aspekte finansiranja političkih subjekata.

Kakva je uloga javnih preduzeća u finansiranju kampanja?
Kakva su dosadašnja iskustva u finansiranju izbornih kampanja?
Koliki su troškovi plaćenog političkog oglašavanja?

Okrugli sto
Centra za slobodne izbore i demokratiju – CeSID

Govore:

Agenda okruglog stola (pdf)
Poziv (pdf)

Tagovi

Povezani tekstovi