„Frekvencije“ u Skupštini

Beograd-Vlada Srbije nije juče prihvatila predloge Ministarstva kulture povodom odluke Saveta za radio difuziju o dodeli frekvencija. Ministar Dragan Kojadinović, koji se sa odlukom Saveta ne slaže od njenog donošenja, kolegama je izneo primedbe, ali Vlada nije prihvatila predlog da ona odrdi telo koje bi obavilo nadzor nad poslovima izdavanja dozvola za emitovanje programa i nadzor nad radom u slučaju oduzimanja dozvola za rad BK TV, kao ni predlog da pred Skupštinom pokrene pitanje odgovornosti članova Saveta za radiodifuziju.


-Vlada nije ni podržala ni predlog da Savetu uputi apel da perispita svoju odluku-kaže Kojadinović.-Zaključak je da moji predlozi ne mnogu biti prihvaćeni, jer bi to bilo mešanje u rad Radiodifuzne agencije. Zaključak je da se tim pitanjem može baviti eventualno Skupština Srbije.


Na sednici Vlade je rečeno da je prisustvo plicije, u noćnim satima, prilikom privremenog gašenja BK TV, ostavilo mučan utisak, ali je, kaže Kojadinović objašnjeno da to nije rezultat loše namere, već splet nesrećnih okolnosti.


Ističući da se „ničim nije mešao u rad u rad Saveta, ali da kao ministar i građanin ima pravo da komentariše, apsurdne, neargumentovane i neodbranjive odluke i da je nezadovoljan stavom Vlade, Kojadinović kaže da je učinio sve i da smatra da njegovi argumenti i dalje stoje.


-Postoje i drugi argumenti koje nisam potegao, a govore da su odluke Saveta neodržive. Možda sam izgubio jednu bitku, ali ovo pitanje, koje nije bezazleno, neće se ovako završiti-kaže ministar Kojadinović.


Inače, u stavu Milnistarstva kulture juče predočenom Vladi ukazuje se da Savet prilokom odlučivanja nije primenio radifikovane međunarodne ugovore iz oblasti radiodifuzije. Osim toga, kaže se da su neka prava Republičke agencije za telekomunikaciju uzurpirana od strane Agencije za radiodifuziju u postupku donošenja odluke o dodeli dozvola, pa se postavlja pitanje pravne osnovanosti i političke štetnosti privremenog oduzimanja dozvole BK TV, kao i da RRA pogrešnim tumačenjem Zakona o radiodifuziji insistirala na rešenju prema kome Treći kanal RTS ne može da se privatizuje, čime je nanata velika šteta „3K“ i državi-rekao je Kojadinović.


S.Remić

Tagovi

Povezani tekstovi