Gašić negira optužbe Agencije: Nastavak kampanje protiv mene

bratislav-gasic-tanjug-dragan-stankovic

[box align=’box-left’ id=’7610′]“Dostaviću dokumenta koja dokazuju neistinitost optužbi i apelujem na Agenciju da pre utvrđivanja činjeničnog stanja ne dozvoljava da se kampanje protiv pojedinaca vode u javnosti“, rekao je Gašić.

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak utvrđivanja sukoba interesa u slučaju potpredsednika SNS i ministra odbrane Bratislava Gašića, zbog tvrdnji da je kao gradonačelnik Kruševca odobravao novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima u vlasništvu članova svoje porodice.

Agencija za borbu protiv korupcije sumnja da je, dok je bio gradonačelnik Kruševca, Gašić odobravao je novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima čij isu vlasnici i suvlasncvii njegova supruga i sin.

Ministar je izrazio spremnost da sarađuje sa Agencijom i poštuje sva nezavisna tela.

„Agencija stalno krši zakon vodeći u javnosti postupke i ne poštujući presumpciju nevinosti. Mnogi ljudi su provučeni kroz blato da bi tužilaštvo onda odbacilo navode agencije“, rekao je Gašić.

Iz Saveta za borbu protiv korupcije podsećaju na referat o medijima od pre desetak dana, u kome su naveli da postoji povezanost ministra Gašića sa bar dve reklamne agencije.

A šta su sankcije ako se utvrdi odgovornost? Agencija za borbu protiv korupcije može da mu izrekne opomenu ili da zatraži njegovu smenu.

Gašićevo izjašnjenje: Netačni i iskonstruisani navodi Agencije

Ministar odbrane Bratislav Gašić odbacio je danas navode Agencije za borbu protiv korupcije da je kao gradonačelnik Kruševca odobravao novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima u vlasništvu članova porodice i u Izjašnjenju, predložio Agenciji, da u „celosti obustavi dalje neosnovano vođenje ovog besmislenog, iskonstruisanog i insinuiranog postupka“. 

Gašić je Agenciji uputio Izjašnjenje, preko svog opunomoćenika advokata Milana Petrovića, u kome se kaže da su navodi sadržani u obaveštenju koji se odnose na navodno postojanje sumnje na bilo kakvu povredu zakonskih propisa – u potpunosti neosnovani i netačni i da ih u celosti osporava. 

Punomoćnik podseća da je od 1995. godine redovna praksa lokalne samouprave bila dodela subvencija iz budžeta Grada privrednim društvima koja se na teritoriji Grada Kruševca bave delatnošću javnog informisanja, a na osnovu odluke o raspodeli sredstava za čije je donošenja nadležno Gradsko veće. 

Kako se kaže, na osnovu takve redovne procedure privredna društva ADD PRODUCTION DOO iz Kruševca čiji je vlasnik Gašić Irena, sa 100 odsto učešća u osnivačkom kapitalu, i BNZ HIGIJENIC DOO Kruševac, čiji je suvlasnik Gašić Vladan sa 30 odsto učešća u osnivačkom kapitalu bila su redovni korisnici budžetskih subvencija svake godine od osnivanja. 

Precizira se da nisu bili korisnici subvencija samo tokom 2009. i 2010. „kada je tadašnji gradonačelnik jednostranom odlukom onemogućio korišćenje budžetskih subvencija označenim privrednim društvima na osnovu nezakonitog uklanjanja sa liste za dodelu subvencija“. Dodaje se i da su tokom 2011. i 2012. za vreme dok se na čelu Kruševca nalazio Jovanović Dragan iz DS, ta privredna društva takođe bila korisnici tih sredstava. 

U Izjašnjenju se ističe da to jasno ukazuje na to da Gašić ni na koji način nije preduzeo niti jednu radnju kojom bi tim privrednim društvima i osnivačima pribavio bilo kakvu korist na štetu javnog interesa, budući da su i pre njegovog stupanja na funkciju gradonačelnika ostvarivala ta prava.

Punomoćnik kaže i da se sredstva predviđena budžetom za medijske kuće još od 1995. godine ravnomerno raspoređuju svim prijavljenim medijskim kućama, kao što je to bilo i tokom 2013. i 2014. godine. On navodi i da je odluku o raspodeli budžetskih sredstava za subvecnionisanje donelo Gradsko veće bez ikakvog uticaja i učešća Gašića u postupku donošenja te odluke.

Dodaje se i da nikakav izbor između privrednih društva koja se bave javnim informisanjem u pogledu dodele i visine dodeljenih sredstava Gradsko veće nije ni vršilo, već su sva sredstva javnog informisanja dobila jednake iznose. 

„Prema tome, na osnovu iznetog, jasno je da Bratislav Gaših uopšte nije učestvovao u bilo kakvom procesu izbora korisnika subvencija prilikom dodele budžetskih sredstava, a usled čega bi eventualno bio u obavezi da se iz ovakvog procesa izuzme ili o ovakvom postupku obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije, obzirom da u ovom postupku uopšte nije učestvovao“, rečeno je u Izjašnjenju. 

Dodaje se i da je sa druge strane, nesporna činjenica da je Gašić u spornom periodu obavljao funkciju gradonačelnika Kruševca, ali i da ni na koji način nije postupio suprotno zakonskim odredbama, obzirom da je čitav postupak dodeljivanja subvencija medijskim kućama u 2013. i 2014. godine Gradska uprava sprovela u skladu sa zakonom. 

Kako se ističe, u tom smislu, „potpuno su nejasni navodi sadržani u spornom Obaveštenju Agencije… o navodnom postojanju sukoba interesa u konkretnom slučaju“ i dodaje da su Gašić Irena i Vladan samo vlasnici kapitala dva privredna društva i da nikada nisu obavljali funkcije ovlašćenih lica niti neposredno učestvovali u poslovanju označenih privrednih društava. 

Punomoćnik tvrdi da je postupak sproveden u skladu sa zakonom i da Gašić nikada nije koristio nikakvo javno ovlašćenje kojim bi eventualno mogao da utiče da ta dva privredna društva dobiju prednost u zaključivanju spornih ugovora u odnosu na druge. 

„U konkretnom slučaju apsolutno nije postojala nikakva obaveza Gašić Bratislava da o ččinjenici zaključivanja spornih ugovora između Gradske uprave Grada Kruševca i privrednih društava ADD PRODUCTION DOO iz Kruševca i BNZ HIGIJENIC DOO Kruševac obaveštava Agenciju za borbu protiv korupcije, kako se to netačno, paušalno i tendenciozno navodi u spornom obaveštenju Agencije“, kaže advokat Petrović. 

On kaže i da Gašić ni na koji način nije izvršio povredu Zakona o Agenciji, da ni u jednom trenutku javni interes nije podredio privatnom, nikada nije koristio javnu funkciju za sticanje bilo kakve pogodnosti ili koristi za sebe ili povezano lice. 

„Ovo posebno iz razloga što zaključivanjem spornih ugovora nije nastupila nikakva šteta po javni interes ili interes bilo kog drugog lica, obzirom da su sa svim zainteresovanim medijskim kućama tokom 2013. i 2014. zaključeni identični ugovori u kojima je bila ugovorena identična naknada za pružene usluge“, piše u Izjašnjenju. 

Takođe, kaže se i da je činjenica da su ugovorne medijske usluge pružene i da stoga zaključivanje spornih ugovora očigledno nije imalo za posledicu nikakvo ugrožavanje javnog interesa, niti je bilo kakva korist pribavljena povezanim licima.  Imajući u vidu izneto, punomoćnik predlaže Agenciji da, „po proveri ovih navoda, u celosti obustavi dalje neosnovano vođenje ovog besmislenog, iskonstruisanog i insinuiranog postupka, obzirom da u postupanju Bratislava Gašića u konkretnom slučaju nije bilo apsolutno nikakvih protivpravnosti“.

Tagovi

Povezani tekstovi