Godišnja Skupština NUNS-a 30. maja u Medija centru

skupstina-nuns

[box align=’box-left’ id=’7189′]

Skupština će se održati u Velikoj sali Medija centra u Beogradu, sa početkom u 12:00 časova.

 Predlog dnevnog reda Skupštine sačiniće Izvršni odbor najkasnije do 30. maja 2015.

 Sekretarijat NUNS-a je dužan da članovima NUNS-a dostavi poziv na sednicu Skupštine, na način propisan članom 22. Statuta, najkasnije 15 dana pre održavanja Skupštine. Poziv članovima biće dostavljan elektronskom poštom i objavljivanjem na veb sajtu NUNS-a.

 Izvršni odbor NUNS-a ovlašćuje generalnog sekretara da koordinira pripremama i organizacijom Redovne sednice Skupštine. 

 Sekretarijat NUNS-a

 U Beogradu 3. aprila 2015. 

Tagovi

Povezani tekstovi