Informativna sesija povodom objavljivanja poziva za podnošenje predloga projekata

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizuje informativnu sesiju povodom objavljivanja Poziva za podnošenje predloga projekata namenjen organizacijama civilnog društva, omladinskim organizacijama i kancelarijama za mlade, kako bi se potencijalni korisnici ovog programa podrške upoznali sa detaljima prijavljivanja i učešća.

Poziv je raspisan u okviru projekta „Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji“ koji IOM sprovodi uz finansijsku podršku Švajcarske Konfederacije. Cilj projekta je da doprinese jačanju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama.

Poziv za podnošenje predloga projekata će omogućiti da se uključivanjem i partnerstvom organizacija civilnog društva, omladinskih organizacija i kancelarija za mlade, proširi spektar usluga podrške i zaštite migranata u zajednicama u kojima borave.

Kako bi se zainteresovane organizacije i institucije upoznale sa detaljima programa podrške, procesom prijavljivanja i učešća na javnom pozivu i kriterijumima za izbor projekata i dobijanja bespovratnih sredstava, IOM će organizovati informativne sesije prema sledećem rasporedu:

·Niš: utorak, 12. februara 2019. godine u 13.00h, Centar za socijalni rad u Nišu (adresa: Svetozara Markovića 41, III sprat, Niš)

·Beograd: sreda, 13. februara 2019. godine u 12.00h, Medija centar (adresa: Terazije 3, II sprat, Beograd)

Više informacija o pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na internet stranici IOM-a putem sledećeg linka: https://serbia.iom.int/node/452.

Informativna sesija u organizaciji
Međunarodne organizacije za migracije-IOM

Tagovi

Povezani tekstovi