Inicijativa za poboljšanje kvaliteta javnog informisanja upućena Gradskom veću

Potpisnici Inicijtative od gradske vlasti očekuju da medijima, produkcijama, udruženjima građana idrugim pravnim licima registrovanim za proizvodnju medijskog sadržaja, pruži priliku da svojim projektimakonkurišu za javni novac, a građanima Kragujevca omogući pravo na medijski pluralizam.

U tekstu sepodseća na zakonsku obavezu da se “jedinica lokalne samouprave stara o ostvarivanju javnog interesapodstičući raznovrsnost medijskih sadržaja, slobodu izražavanja ideja i mišljenja, slobodan razvojnezavisnih i profesionalnih medija, što doprinosi zadovoljavanju potreba građana za informacijama isadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije”.Inicijativom se traži ravnopravan tretman svih medija i od izvršne vlasti zahteva da im omogući dasvoj posao obavljaju u skladu sa profesionalnim standardima, ne deleći ih na podobne i nepodobne i neuskraćujući im odgovore na postavljena pitanja.

Istovremeno, ukazuje se da su građani Kragujevca, u istraživanju koje je tokom novembra spoveoŠumadijski centar za građanski aktivizam “Res publika”, kao najvažnije teme o kojima bi mediji trebalo dainformišu, naveli komunalne usluge, transparentnost rada gradske uprave, ekologiju (Energetika, javnahigijena), zdravstvo i socijalna pitanja, nezaposlenost, mladi, kultura, pa se od gradske uprave očekuje daprilikom raspisivanja Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnoginteresa u gradu Kragujevcu u 2019. godini, uvažavajući iznete stavove građana, definiše prioritetnekonkursne teme.

 

Inicjativu za poboljšanje kvaliteta javnog informisanja u Gradu Kragujevcu svojim potpisima podržali su predstavnici Kragujevačkih novina, radija Zlatousti, internet portala Glas Šumadije i Pressek, agencije Iz Glave, produkcije IP sport media, radijske emisije "Kako ti kažeš", Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres”, NVO Centar za socijalne inovacije i integracije, NVO Centar za izgradnju mira, 300 Kragujevčana, kao i nekoliko samostalnih novinara i građana.

 

Šumadijski centar za građanski aktivizam “Res publika”

29.12.2018. Kragujevac

Tagovi

Povezani tekstovi