Ispit za novinare

BEOGRAD – Predstavnici novinarskih udruženja nedavno su podržali ideju o uvođenju licenci ili sertifikata za novinare, uz obrazloženje da je neophodno profesionalizovati medije u Srbiji.
U Nezavisnom udruženju novinara Srbije smatraju da bi uvođenje sertifikata doprinelo sprečavanju nelojalne konkurencije i pravljenju razlike između profesionalaca koji su se školovali, ulagali u sebe, imaju iskustva i poštuju profesionalne norme i onih koji se novinarstvom bave skoro iz hobija.
– To bi se najverovatnije sprovodilo kroz posebnu radnu grupu formiranu od relevantnih profesionalnih udruženja, mada je bilo predloga i za eventualno uvođenje novinarske komore. Sertifikat bi bio zasnovan na principu dobrovoljnosti i dobijao bi se na određeni broj godina. Svesni smo da licenca nema mnogo podrške u svetu, ali mislim da su naši uslovi specifični i da nam tako nešto treba – kaže generalni sekretar NUNS-a Svetlana Preradović.
NJen kolega, predsednik Udruženja novinara Srbije Nino Brajović sličnog je razmišljanja. On ukazuje da ne postoji zakonska obaveza da glavni urednik medija mora biti novinar i da krajnje liberalni koncept nikoga ne obavezuje da zapošljava profesionalne novinare. Stručnost, znanje i etičnost bili bi faktori za dobijanje sertifikata, a tek bi, kaže Brajović, trebalo utvrditi šta bi bilo minimum potrebnih znanja i veština da bi se položio ispit.
Ovakvoj zamisli usprotivio se predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Slobodan Stojšić, koji smatra da to vodi u ograničavanje slobode govora i mišljenja.
– Pitanje licenci otvara mnoga pitanja, a prvo je ko bi ih izdavao – kaže Stojšić. – Ako bi to bila neka radna grupa pri profesionalnim udruženjima licence ne bi nikoga obavezivale i mediji bi imali pravo da zapošljavaju koga hoće. Ukoliko bi se formirala komora, sa državnom nadležnošću, onda niko ne bi mogao da radi bez licence i ne verujem da u tom slučaju ne bi bilo diskriminacije i ograničenja.
Inicijativom za uvođenje novinarskih licenci, u našoj ionako haotičnoj medijskoj oblasti, načeta je još jedna tema oko koje će se mnogo polemisati uz sasvim neizvestan rezultat i korist po profesiju.

Tagovi

Povezani tekstovi