Istraživanje CRD: Vlade Zapadnog Balkana ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja

„Zabrinutost izaziva i nadzor i nedostatak efikasne zaštite ličnih podataka građana. Takve mere ograničavaju i sputavaju građanski aktivizam i udaraju na same temelje demokratije“, navodi se u istraživanju.

Dodaje se da su tehnički napadi na onlajn medije u Srbiji prilično česti i uključuju DDoS napade, neovlašćen pristup, neovlašćeno menjanje sadržaja, ubacivanje štetnog softvera i slično, a mete napada su obično mediji koji kritikuju postupke vlade.

Uprkos tome što u Srbiji ima mnogo slučajeva napada na novinare, slučajevi kao što su pretnje i zastrašivanja vrlo često ostaju nerazrešeni, piše u izveštaju.

Navodi se da video-nadzor na javnim mestima koji vrše državni organi u Srbiji nije regulisan, ali postoje odredbe koje regulišu obradu podataka koji su dobijeni video nadzorom.

Dodaje se da amandmani na temeljni Zakon o medijima u Albaniji predviđaju registraciju onlajn medija i nadžor nad objavljivanjem vesti, uz potencijalno ogromne novčane kazne i ukidanje sajtova.Navodi se da, po Strategiji za borbu protiv visokotehnološkog kriminala od 2019. do 2023, Srbija mora da uskladi svoj pravni okvir sa Evropskom direktivom o napadima na informacione sisteme.

U izveštaju piše da su u Bosni i Hercegovini mediji u nacionalnom smislu duboko polarizovani, a pritisci na medije mahom dolaze od političkih stranaka, dok na Kosovu postoji indirektno političko mešanje u rad medija, a neki onlajn mediji u Albaniji tvrde da je njihov sadržaj cenzurisan i uklanjan i sa Fejsbuka.

Najnoviji amandmani albanskog Zakona o presretanju komunikacija i Zakona o kaznenom postupku dali su više prostora za mogućnost presretanja komunikacija, upozorava se u izveštaju.

Dodaje se da Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini nema dovoljno podrške državnih organa, te oni koji krše privatnost, ne trpe nikakve posledice, a zaštita podataka građana Bosne i Hercegovine u velikoj meri je upitna.

Istraživanje je sproveo CRD u saradnji sa SHARE Fondacijom.

Tagovi

Povezani tekstovi