Istraživanje:Novinari nesigurni, nepriznati i malo plaćeni

U Srbiji svaki od 30 novinara koji su učestvovali u anketi su
iskoristili iste reči kako bi opisali stanje u novinarstvu koristeći
atribute „loše“, „katastrofalno“, „poražavajuće“, „ponižavajuće“,
„gore nego ikad“.

Istraživanje medija sa ciljem „skeniranja“ stanja novinarske
profesije, a naročito njene etičke dimenzije, u periodu tranzicije i
političkih tenzija, sprovedeno je u sčitavom regionu Jugoistočne
Evrope.

„Pod uticajem, često i pritiskom, političara i vlasnika medija,
opterećeni lošom materijanom situacijom i uzdrmani strahom da će
izgubiti posao, novinari u jugoistočnoj Evropi često krše etička
pravila i odstupaju od profesionalnih standarda“, jedan je od opštih
zaključaka istraživanja koje je urađeno u Srbiji, Bugarskoj,
Albaniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.

Istraživački timovi medijskih centara iz regiona simultano su
sproveli intervjue sa novinarima političkih i ekonomskih redakcija
gde su etičke dileme u svakodnevnom poslu najizraženije.

U izveštaju se navodi da su novinari u Srbiji „opterećeni veoma
lošom materijalnom situacijom i nezadovoljni statusom u društvu, i
da je većina ispitanika veoma razočarana vidljivim negativnim
manifestacijama srpskog novinarstva u periodu tranzicije“.

Kada se situacija do koje su sada došli istraživači uporedi sa
rezultatima istraživanja iz 2003. godine u Srbiji, zaključeno je da
sada novinari više govore o nesigurnosti, strahu od gubitka posla, kao
i o „atmosferi beznadežnosti koja vlada srpskom medijskom scenom“.

„Medijska situacija u Srbiji je sigurno određena nedostatkom propisa
koji su doveli do neproporcionalo velikog broja novina, radio i
televizijskih stanica. Posledica toga nije samo teška finansijska
situacija novinara na ‘prevelikom tržištu’ već i veoma loša ponuda
novinara“, navodi se u istraživanju koje je objavio beogradski Medija
centar.

Dodaje se da je „politika svake medijske kuće pridružena određenoj
političkoj opciji“ i da u medijskoj sferi prevladava atmosfera
nekritičkog odnosa prema političarima jer oni mogu „uticati na
vlasničku strukturu u medijskim kućama“.

Istraživanje je pokazalo da određeni delovi političkih struktura u
Srbiji kontolišu javnost medija, da političari „unajmljuju“ novinare
da „rade za njih“ a da vlasnici medija, često insistiraju na
promociji sopstvenih interesa.

„Odnos između novinara i vlasnika medija konstituiše specijalni
segment medijskog okruženja u Srbiji. Novinari su tolerantniji prema
pritisku koji dolazi od vlasnika medija nego na pritisak koji dolazi
od političara, a takav stav opravdavaju teškom finansijskom
situacijom i željom da opstanu na tržištu“, jedan je od zaključaka
do kojih je došla Mreža za profesionalizaciju medija u Jugoistočnoj
Evropi.

Tokom istraživanja primećene su različite vrste pritisaka na
novinare u Srbiji – između ostalog i direktni: javne prozivke koje su
u nekoliko slučajeva prerasle u neprimerene pretnje novinarima a
dolaze od nezadovoljnih političara.

Medijskim poljem dominira politički pritisak i zavisnost od
finansijskih centara moći kao i nedostatak otpora novinara i vlasnika
medija takvim vrstama pritisaka i pridržavanje „pravila igre“.

Neki od ispitanika veruju da novinarstvo u Srbiji „ide unazad“, i to
ne samo zbog novinarskih grešaka, već i zbog toga što urednici i
vlasnici medija nisu svesni svoje uloge i moći koju poseduju u
društvu.

Na srpskoj medijskoj sceni primećeno je da se političari često
mešaju u novinarstvo i da je njihov pritisak sve prisutniji ali da bi
etika trebalo da ih ograniči i da zabrani njihovo uticanje na medije.

Tokom istraživanje je takođe otkriveno i da je istraživačko
novinarstvo na „ivici izumiranja“, da su osnovni profesionalni
standardi novinarstva napušteni a da je ta profesija redukovana na
„prenošenje izjava političara i zvaničnika“.

Takođe je uočeno da međusobne prepirke političara u Srbiji, preko
medija, dovode do „simulacija istraživačkog novinarstva“ koje se u
pojedinim medijima kombinuje sa senzacionalizmom i vulgarnim rečima.

Opšti zaključak istraživanja stanja medija u Srbiji u procesu
tranzicije je da se „novinarstvo talasa između ulagivanja i afera“.

Tagovi

Povezani tekstovi