Izbor radiodifuznog i prosvetnog saveta

Poslanici bi trebalo da razmotre osam novih zakonskih predloga Vlade Srbije: o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, o železnici, o poštanskim uslugama, o posredovanju-medijaciji, o radu, porodični zakon, o javnim agencijama i o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova. Na dnevnom redu su i četiri predloga izmena zakona: o Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica državne zajednice SCG radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala, o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, potom Zakona o akcijskom fondu i Zakona o privatizaciji.
Pred poslanicima će se naći i Predlog zakona o prestanku važenja zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj, Statut Narodne banke Srbije, kao i nekoliko materijala koje je podnela Komisija za hartije od vrednosti (Izveštaj o poslovanju za 2003. godinu sa Godišnjim računom i izveštajem ovlašćenog revizora i finansijski planovi za 2004. i 2005. godinu).Takođe bi trebalo da razmotre Predlog odluke Administrativnog odbora o primeni imuniteta prema poslaniku Darku Glišiću, kao i Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe koja se čuva u Muzeju Nikole Tesle kao lični fond Nikole Tesle za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Za sam kraj predviđen je prestanak funkcije i izbor jednog broja nosilaca pravosudnih funkcija7.01.2005. Izvor: Danas.


M.T.-S.B.

Tagovi

Povezani tekstovi