Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za praćenje sprovođenja Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina, u periodu 2024-2025. godina

Izvor: Ministarstvo informisanja
Izvor: Ministarstvo informisanja

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, u okviru postupka izrade Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu akcionog plana za praćenje sprovođenja Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina, u periodu 2024-2025. godina ( u daljem tekstu: Nacrt akcionog plana).

 

Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana biće održana putem video-konferencijske veze dana 24. juna 2024. godine sa početkom u 11 časova. Link ka video-konferencijskoj vezi: Link za sastanak (kliknuti)

 

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija poziva državne organe, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta akcionog plana i daju svoje komentare, sugestije i predloge.

 

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, najkasnije do 2. jula 2024. godine, putem adrese elektronske pošte: [email protected]  ili poštom na adresu Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa napomenom: „Za Nacrt akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina.”

 

Nacrt akcionog plana za praćenje sprovođenja Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina, u periodu 2024-2025. možete preuzeti u sledećem dokumentu: Nacrt

 

Obrazac za komentare

 

Program javne rasprave

 

Izvor: MIT

Tagovi

Povezani tekstovi