Javno čitanje izveštaja Evropske komisije o Srbiji

Evropska komisija objavila je godišnji izveštaj o napretku država Zapadnog Balkana.

Koji su ključni nalazi i preporuke sadržane u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, biće diskutovano na događaju „Javno čitanje izveštaja Evropske komisije o Srbiji“ koji organizuju Fondacija Centar za demokratiju, Centar savremene politike i European Western Balkans.

Ovim događajem će pred narodnim poslanicima, predstavnicima medija, diplomatskog kora i civilnog društva biti predstavljeni nalazi i preporuke sadržane u godišnjem izveštaju ali će se i uporediti ocene Komisije unutar regiona Zapadnog Balkana, radi podizanja nivoa javnog diskursa, kako o samom Izveštaju, tako i o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.


Konferencija za novinare
Fondacije Centar za demokratiju, Centra savremene politike
i European Western Balkans

Govore:

Obezbeđen simultani prevod.

Tagovi

Povezani tekstovi