JOŠ NE ZNA ZBOG ČEGA JE IZBAČENA

– Sud časti NUNS-a, koji je i doneo odluku o mom isključenju, nije mi dozvolio da učestvujem u postupku, na šta imam pravo, niti mi je pružio mogućnost da angažujem advokata. Takođe, ostalo mi je nejasno da li sam privremeno ili trajno isključena iz Udruženja – objašnjava Todorovićeva. Dodala je da je jedan od razloga njenog isključenja bio i taj što je, navodno, novinarima izjavila da je sednica na kojoj se raspravljalo o njenom slučaju bila zatvorena za javnost, što je zapravo istina, u šta su se prisutni novinari i uverili. Prema rečima Todorovićeve, NUNS je kao jedino obrazloženje naveo da je ona konstantno nanosila štetu organizaciji, ali nigde nije objašnjeno šta ta šteta podrazumeva. Sud časti je, međutim, u obrazloženju koje je postavljeno i na sajtu NUNS-a, istakao da je istina da je Sud tražio od inicijatora da svoje predloge obrazlože i da se potom raspravlja o odgovornosti Sene Todorović i eventualnim merama, ali da ni u jednom trenutku nije doneo zaključak da nema pravih motiva za njeno isključenje, kako je ona netačno izjavila.
Todorovićeva je, međutim, istakla da je, uprkos obrazloženjima Udruženja, zbog nepravilnosti u radu Ustavnom sudu Srbije i Odeljenju za upravne poslove Sekretarijata za unutrašnje poslove podnela zahtev za sprovođenje nadzora nad zakonitošću rada NUNS-a

Tagovi

Povezani tekstovi