Justice for journalist – Program grantova za istraživanje

Izvor:JFJ
Izvor:JFJ

Fondacija Pravda za novinare poziva medijske organizacije i radnike da podnesu prijave za svoj godišnji Program grantova za istraživanje. Prijave za novinarska istraživanja nasilja i zlostavljanja nad novinarima, frilenserima i blogerima primaju se do 5. marta 2023. godine.

 

 

Ove godine, JFJ će pozdraviti prijave za grantove u sledećim oblastima:

 

Istrage nasilnih zločina nad novinarima koji rade u zonama sukoba, neprijateljskom okruženju i/ili tokom protesta (tj. Ukrajina, Iran, Avganistan, Kina);

 

Predlozi koji pomažu da se podigne svest i podrži kampanje protiv strateškog spora protiv učešća javnosti (SLAPP) kako u kontekstu Ujedinjenog Kraljevstva tako i širom sveta;

 

Studije slučaja i beleške o konceptima o bezbednosti novinara koji žive i rade u egzilu sa fokusom na sledeća pitanja:

 

Metode napada na nezavisne medije u egzilu (Turkmenistan, Tadžikistan, Iran, Turska, Belorusija, Rusija, itd.)

nadzor

vansudska ubistva

sajber napadi

uznemiravanje rođaka i prijatelja koji su ostali u samodržavlju

 

Kako bezbedno održati pristup i proširiti publiku unutar zemalja sa potisnutim nezavisnim medijima (Iran, Avganistan, Belorusija, Rusija, Mjanmar, itd.);

 

Kako bezbedno održavati kontakt sa izvorima i zaštititi ih kako u zemlji tako iu izbeglištvu;

 

Kako obezbediti sajber-bezbednost i kloniti se nadzora;

 

Kako formirati bezbedna partnerstva i graditi saveze;

 

Kako pridobiti međunarodnu podršku i zaštitu nezavisnih medija u egzilu.

 

Savetodavni i stručni odbori Fondacije razmatraju sve prijave koje ispunjavaju kriterijume Fondacije. Ove godine ćemo prihvatiti samo predloge sa maksimalnim iznosom od 80.000 USD ponuđen za svaki pojedinačni grant.

 

Kandidati za grant treba da isporuče detaljan budžet za svoj istraživački projekat zajedno sa opisom projekta od 500 reči kako bi pokazali da je njihov predlog solidan. Predlog projekta treba da istakne šta je novo i značajno u priči i kakav bi mogao biti njen potencijalni uticaj. Predlog treba da sadrži:

 

nacrt planiranja;

 

vremenski rok za završetak projekta;

 

preliminarni ugovori sa medijima koji će objaviti ili emitovati dobijeni prilog.

 

Savetodavni i stručni odbori Fondacije će ispitati prijave u periodu od 6. marta 2023. do 30. aprila 2023. i objaviti svoju odluku o Svetskom danu slobode medija 3. maja 2023. godine.

 

Sva pitanja u vezi sa programom grantova za 2023. prosleđujete na info@jfj.fund.

Tagovi

Povezani tekstovi