Kako se boriti protiv lažnog i štetnog sadržaja

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

„Procureli“ radni dokument Evropske komisije, u koju je EURACTIV imao uvid, pokazuje kako Komisija predstavlja članicama EU način na koji će se Zakon o digitalnim uslugama (DSA) boriti sa dezinformacijama.

Nakon objavljivanja predloga u decembru, nekoliko članica EU, uključujući Nemačku, Austriju i Finsku, izvestilo je da su tražile poboljšanje DSA radi uspešnije borbe protiv štetnih sadržaja.

 

Komisija za svoj pristup kaže da je zasnovan na riziku i foskusiran na sistemski nivo a ne određene sadržaje, prenosi EURACTIV 13. maja.

Kao platforma sa koje su se nekoliko puta širili lažni i štetni sadržaji pominje se Fejsbuk, kao i TikTok.

 

DSA, kao jedna od glavnih zakonodavnih inicijativa Komisijine digitalne agende, treba da reguliše digitalne usluge koje posreduju kod robe, usluga i sadržaja.

 

Paralelno se sprovode i druge inicijative, posebno Uredba o sprečavanju širenja terorističkog sadržaja onlajn koju je Evropski parlament usvojio krajem aprila.

 

Na predstavljanju je Komisija ukazivala da DSA deluje na dezinformacije na četiri ključna načina. Na prvom mestu, kroz ko-regulativni pristup koji uključuje zainteresovane strane u definisanje minimalnih kriterijuma a kako bi se obezbedila fleksibilnost potrebna za odgovor na rizike u digitalnom okrženju koje se brzo menja.

 

Sledi suočavanje sa nelegalnim sadržajem i sistemskim rizicima. To se posebno odnosi na slučajeve u kojima je reč o veoma velikim onlajn platformama a to su one do kojih dolazi više od 10% evropskih potrošača ili oko 45 miliona ljudi.

 

Kako se navodi, članom 35 DSA od svih onlajn platformi se zahteva da imaju kodekse ponašanja u kojima se navodi kako će se baviti rizicima.

 

Pored toga, veoma velike platforme moraće u svojim protokolima za krizne situacije da definišu kako nameravaju da upravljaju sistemskim rizicima.

 

Treći element je osnaživanje korisnika i posebno se odnosi na reklame koje su identifikovane kao ključni „pojačivači“ za širenje dezinformacija. Korisnici će morati da u realnom vremenu vide koji se sadržaj sponzoriše, ko je oglašivač i zašto su oni ciljani.

 

Konačno, Komisija tvrdi da DSA ima dobar pristup jer predviđa obavezu upravljanja rizicima na onlajn platformama.

 

Sprovođenje podrazumeva godišnje kontrole i nadzor koordinatora za digitalne usluge, nezavisnog organa koji će imenovati članice EU.

Prema nacrtu DSA, koordinatori digitalnih usluga formiraće Evropsku upravu za digitalne usluge koja će obezbediti dosledno sprovođenje na nivou EU.

Tagovi

Povezani tekstovi