Kako zaštiti računarske podatke

Taj zakonski predlog Vlada Srbije dostavila je parlamentu na razmatranje, nakon što je najnovijim izmenama Krivičnog zakonika Republike Srbije uneto krivično delo protiv bezbednosti računarskih podataka.

Vlada je predložila da se zakonom utvrdi da se pod visokotehničkim kriminalom smatraju dela pri čijem se izvršenju koristi računar, računarska mreža, podaci, kompjuterski programi i autorska dela koja se mogu upotrebiti u elektronskom obliku.

U obrazloženju predloženog zakona navedeno je da je njegov cilj zaštita intelektualne svojine koja se odnosi na proizvode u elektronskom obliku.

Ukoliko zakon bude usvojen, pri Okružnom tužilaštvu u Beogradu biće obrazovano posebno tužilaštvo za borbu protiv visokotehničkog kriminala kojim će rukovoditi posebni tužilac, dok će pri Ministarstvu unutrašnjih poslova biti formirana posebna služba za suzbijanje tog vida kriminala.

Za postupanje u predmetima tih krivičnih dela predviđena je nadležnost Okružnog suda u Beogradu, gde bi se formiralo veće za borbu protiv visokotehnickog kriminala.

Za sprovođenje ovog zakona, vlada je predvidela dodatna sredstva u budžetu u iznosu od 50 miliona dinara.

Tagovi

Povezani tekstovi