Koliko košta informacija?

Šabić je od Vlade tražio da propiše način obračuna naknada troškova izrade kopija dokumenata koja se izdaju na zahtev građana i medija. „Reč je o operacionalizaciji Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koji predviđa da se kopije dokumenata koje sadrže traženu informaciju izdaju uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade, a da Vlada propisuje troškovnik“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je istu incijativu Šabić Vladi poslao još sredinom marta, a da su evidentirani slučajevi naplaćivanja naknade troškova daleko iznad nivoa nužnih troškova

Tagovi

Povezani tekstovi