Konkurs za direktora RUV

Konkursni uslova su nešto drugačiji nego za izbor generalnog direktora Radiodifuzne ustanove Srbije. Naime, u nedavno objavljenom konkursu za prvog čoveka RUSa nije precizirano da mora da ima visoku školsku spremu, već da je samo ugledni novinar i da ima 10 godina iskustva rada o elektronskim medijima. Njegov vojvođanski kolega, prvi čove RUV-a, biće biran po strožijim kriterijumu, pa je precizirano da mora da je završio fakultet, da je državljanin Srbije, da ima radno iskustvo u poslovima na medijima od 5 godina i obavezno je znanje jednog svetskoj jezika.
Članovi Upravnog odbora RUV juče su usvojili i nov cenovnik za ekonomskopropagandne poruke koje se emituju na kanalima ove televizije i ovaj put je on usklađen s realnom gledanošću. Samim tim i cene sekundi za reklame su niže nego na beogradskoj televiji, što do sada nije bio slučaj.
Članovi Upravnog odbora podržali su i Sporazum o regulisanju ubiranja i raspodele sredstava od RTV pretplate sa područja APV. Zaključeno je da se on prosledi Upravnom odboru RUS i Savetu Republičke radiodifuzne ustanove Srbije. Sporazumom je predviđeno, kako to i zakon o radiodifuziji omogućava, da RUV sama vodi evidenciju o broju RTV pretplatnika i kontroliše i ima uvid u dinamiku prikupljanja novca od RTV pretplate. O ovom sporazumu treba da se izjasne UO RUS i Savet RR, a ova delatnost je već ušla u Statut RUV-a koji je odobrila Agencija za radiodifuziju.

Tagovi

Povezani tekstovi