Lokalni listovi u vakuumu

Kada će prlament promenuti zakon, a time rok za privatizaciju, ne znaju ni u Ministarstvu kulture. Objašnjavaju da su blagovremeno sačinili izmene i dopune Zakona o  javnom informisanju, koje su prošle godine kroz skupštinske odbore, odnosno uobičajenu proceduru pre usvajanja. Uprkos zalaganju ministra da se zakon promeni po hitnom postupku to se nije desilo, a da li su preča posla u parlamentu razlog kašnjenju-ostaje da se nagađa.


Međutim, u tom ministarstvu kažu da se zakonom propisanog roka nije držala ni druga strana, odnosno lokalni mediji o čijoj je privatizaciji reč. U prvobitnom periodu od dve godine niko od tih medija nije preduzimao odgovarajuće mere, a kamoli da se upustio u privatizaciju. Deluje neverovatno, ali se ne zna pouzdano ni o kom broju lokalnih listova je reč. Zakon o javnom informisanju ukinio je obaveznu registraciju medija, pa nema evidencije o njihovoj brojnosti. Procenjuje se, mada ni to nije baš sigurno, da broj takvih listova mogao da odgovara broju opština u Srbiji. Iako je, s formalnog gledišta, „rok trajanja“ ovih glasila istekao pre oko mesec dana, lokalni mediji kojima je osnivač država ili teritorijalna autonomija nisu se ugasili. I dalje fukcionišu a upućeni kažu da je reč o pravnom vakuumu.


M.Petrić

Tagovi

Povezani tekstovi