Mediji i zaštita podataka o ličnosti – Profit ispred privatnosti građana

Biznis modeli skoro 50 posto medija obuhvaćenih istraživanjem zasnivaju na targetiranom oglašavanju publike, na što ukazuje i činjenica da je sajtovima medija upravo najviše marketinških kolačića. Sa tim u vezi je i podataka da čak 60 posto medija nije uskladilo svoju politiku privatnosti sa novim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, pre svega sa GDPR-om i novim domaćim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Značajno je spomenuti da prema anketi skoro ispitanih 70 posto medija nema proceduru ili interni akt kako novinari i ostali zaposleni rukuju podacima o ličnosti, a da opet sa druge strane polovina njih smatra da ima dovoljno kapaciteta da rukuje podacima o ličnosti u svom radu.

Ipak, nova pravila zaštite podataka o ličnosti omogućavaju novinarima da slobodno izveštavaju zahvaljući tzv. novinarskom izuzetku, koji propisuje da se obaveze iz zakona ne primenjuju na obradu podataka u okviru vršenja novinarskih aktivnosti. Na taj način se postiže balans između slobode izražavanja i zaštite podataka o ličnosti, o čemu možete saznati više u našem vodiču o novinarskom izuzetku i zaštiti ličnih podataka.

Na sledećim linkovima su dostupni materijali koje slobodno možete da koristite za unapređenje zaštite podataka o ličnosti u vašoj medijskoj organizaciji:

Vodič predstavlja tipične situacije za medije kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti i sadrži preporuke i savete kako da mediji usklade poslovanje sa novim pravilima.

Podaci, biznis modeli i održivost: analiza politika i praksi medija u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti

Istraživanje sprovedeno na uzorku od 70 onlajn medija u Srbiji daje uvid u njihove politike privatnosti, biznis modele, kolačiće i interna pravila u vezi sa podacima o ličnosti.

Preporuke: zašto pomiriti politike privatnosti sa modelima medijskog poslovanja u digitalnom okruženju? (srpskiengleski)

Pregled najvažnijih nalaza istraživanja i preporuke za usklađivanje sa novim pravilima i novinarskim izuzetkom.

Video: mediji i zaštita podataka o ličnosti

Video pokriva implikacije promenjenog odnosa prema podacima o ličnosti u kontekstu medijskog biznisa i novinarstva.

Tagovi

Povezani tekstovi