Mediji služe za promociju političar

mediji-19-politika-rs-2

[box align=’box-left’ id=’7671′]

On je dodao da je to istraživanje BIRODI-ja, inače rađeno početkom ove godine, pokazalo i da tek 17 odsto anketiranih građana Srbije smatra da im mediji pomažu u predviđanju onoga što će se desiti u društvu. Prema rezultatima, samo 19 odsto ispitanih građana smatra da zahvaljujući medijima dobro sagledava politiku Vlade Srbije.

– Ovakvi podaci nam govore da mediji u Srbiji gube funkcionalnost koju treba da imaju u društvu. Oni su pre svega u funkciji promocije političara i državnih funkcionera – ocenio je Gavrilović na skupu koji je organizovala Fondacija „Konrad Adenauer“.

On je na osnovu monitoringa izveštavanja medija, koji BIRODI sprovodi već tri godine, rekao i da su mediji žrtva nedovršene društvene i medijske tranzicije, te manjka političke volje da se ta oblast uredi u skladu sa potrebama demokratskog društva u kojem su mediji ne samo sredstvo informisanja već i kontrolor svih grana vlasti. Mediji u Srbiji su pak postali pre svega „sredstvo promocije, propagande, pa i javnog odstrela“.

– Zbog odsustva pravne regulacije koja bi efikasno sprečila kumulaciju političke, ekonomske i medijske moći, trend je da političari i sa njima povezana lica, kao i vlasnici kapitala, postaju vlasnici medija, praveći od njih sredstvo propagande, političke zaštite i obračunavanja. U medijima rade novinari i tehnički radnici koji su bez elementarnih uslova za rad, a pre svega bez prava na sindikalno organizovanje, te su primorani da krše etičke standarde profesije zarad čuvanja posla. Oni su bez efektivne sindikalne i profesionalne zaštite, kao i bez zaštite koja bi proizašla iz boljeg rada Republičke agencije za elektronske medije, odnosno Saveta za štampu. Sve ovo urušava slobodu medija, a u velikoj meri je konstatovano i u najnovijem izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije – ocenio je Gavrilović.

BIRODI je preporučio unapređenje sindikalnog organizovanja novinara, kao i rada regulatornih i samoregulatornih tela. Neophodno je uspostavljanje „mehanizama evaluacije rada novinara na nivou medija“ kao vida samoregulacije novinarske profesije kakva postoji, recimo, u britanskom BBC-ju. Nužno je i jačanje uloge Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije u nadzoru primene medijskog zakonodavstva, te jasno zakonsko definisanje „šta je medij, a šta sredstvo propagande“.

Tagovi

Povezani tekstovi