Medijska i informaciona pismenost u Srbiji – istraživanje potreba i postojećih praksi

istraživanje

Medijska i informaciona pismenost predstavlja suštinski važnu veštinu u demokratskom društvu u 21. veku. Veliki broj medijskih sadržaja koji svakodnevno dopiru do ljudi zahteva barem osnovno poznavanje medijske i informacione pismenosti (MIP) kako bi građani/ke mogli/e da razlikuju tačne i netačne informacije, propagandu, mis/mal/dezinformacije i manipulaciju druge vrste. Rezultati istraživanja ukazuju da je medijsku i informacionu pismenost potrebno uvesti od najranijeg uzrasta, već u predškolskom obrazovanju.

Nalazi takođe ukazuju na potrebu promene obrazovnog sistema, koji je zastareo i neinovativan. Metodologija koja je korišćena u istraživanju imala je za cilj mapiranje postojećih inicijativa, dobrih praksi, ključnih aktera, kao i identifikovanje izazova i potreba MIP u Srbiji. Ovaj istraživački izveštaj daje pregled situacije MIP u Srbiji u poslednje tri godine (2020 – 2023). Navedeni period izabran je u svetlu širenja mis/mal/dezinformacija, perioda ‘infodemije’, trenutnog razvoja tehnologije, posebno veštačke inteligencije (AI) i opasnosti koje one nose, kao i povećanog interesovanja donatora u podršci inicijativama MIP.

 

Izveštaj opisuje trenutno stanje MIP sa fokusom na kratku analizu nacionalnih strategija, programa i politika u vezi sa unapređenjem MIP, mapirati inicijative/projekte koji su implementirani ili su i dalje u toku u formalnom i neformalnom obrazovanju i proceniti razvoj MIP u ova dva obrazovna nivoa.Svrha ovog istraživanja je da se ispita trenutno stanje MIP u Srbiji.

 

Ono je deo regionalnog istraživanja koje su Albanian Media Institute (Albanija), Fade In (Hrvatska) i Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan (Srbija) u okviru projekta Scale Up Media Coach sproveli u ove tri zemlje sa istim ciljem, da se pruži pregled situacije MIP u Albaniji, Hrvatskoj i Srbiji.

 

Istraživanje je sprovedeno tokom maja, juna i jula 2023. godine u Srbiji.

 

Istraživanje na srpskom jeziku je moguće pronaći ovde. Takođe, možete ga preuzeti i iz priloga ispod ovog teksta.

 

Istraživanje koje je obuhvatilo Srbiju, Albaniju i Hrvatsku, na engleskom jeziku, možete pronaći ovde.

 

Oba istraživanja izdaje Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan.

 

Autorke i autori istraživanja su:

 

Aleksandar Đokić, istraživač, Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan

Dorentina Hysa, istraživačica i kreatorka metodologije istraživanja, Albanski medijski institut (Albanian Media Institute – AMI)

Lucija Marčec, istraživacica, Fade In, Hrvatska

Ivona Malbašić, asistentkinja na istraživanju, Fade In, Hrvatska i

Stefan Janjić, mentor istraživanja

Tagovi

Povezani tekstovi