Medijski zakoni izmenjeni uoči izbora, propisuje se uravnoteženo predstavljanje izbornih takmaca

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o javnim medijskim servisima i Zakona o elektronskim medijima.

Izmenama i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima propisuje se da su ti servisi dužni da u redovnom informativnom programu i posebnim emisijama posvećenim izbornoj kampanji postupaju u skladu sa principima nepristrasnog, pravičnog, uravnoteženog predstavljanja političkih subjekata, izbornih lista i kandidata na izborima.

 

Javnim medijskim servisima se posebno preporučuje da u cilju obaveštavanja javnosti o predizbornim radnjama kandidata, odnosno podnosilaca izbornih lista, organizuju radio i televizijske duele ili sučeljavanja da bi se u vidu diskusije raspravila određena aktuelna politička pitanja.

 

Izmenama i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima propisano je da se za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova Radio-televizija Vojvodine do 31. decembra 2022. godine delimično finansira iz budžeta Srbije.

 

U 2022. godini za RTV iz budžeta Srbije biće izvdojeno oko 900 miliona dinara.

 

Poslanici su odlučili da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje Zakona na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o elektronskim medijima kojima se propisuje da 10 dana pre dana određenog za glasanje mediji ne mogu da izveštavaju o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti, odnosno obeležava početak izgradnje takvih objekata, ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, poslanike i odbornike.

 

Pružaoci medijskih usluga u oblasti elektronskih medija dužni su da pre početka izborne kampanje objave tarife za političko oglašavanje, uz pravilo da kriterijumi po kojima se određuje cena političkog reklamiranja i uslovi plaćanja moraju da važe za sve kandidate na izborima i podnosioce proglašenih izbornih lista.

 

Izmenom Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis propisano je da se od 1. januara do 31. decembra 2022. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz budžeta Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise.

 

Poslanici su odlučili da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje Zakona na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Poslanici su za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabrali penzionera Radoja Kujovića, na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece. Kujović je završio Defektološki fakultet.

 

Za člana Saveta, na predlog univerziteta akreditovanih u Srbiji, izabran je Nemanja Tasić, direktor Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Tagovi

Povezani tekstovi