Ministar: Medijski zakoni će omogućiti da građani Srbije budu još bolje informisani

Ilustracija: Pixabay
Ilustracija: Pixabay

Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović izjavio je danas, obrazlažući medijske zakone u Skupštini Srbije, da se Srbija pridružila malobrojnim zemljama u Evropi koje su Savet za štampu, kao samoregulatorno telo, prepoznale u zakonskom tekstu.

Govoreći o projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja, kazao je da su precizirane obaveze u vezi raspisivanja konkursa, kao i rok u kom se projekti moraju realizovati, dodajući da je definisan i rok u kome organi moraju da raspišu konkurse.

 

Naveo je da su precizirani i uslovi za konkursne komisije i koja lica ne mogu biti njihovi članovi, kao i da je predviđeno formiranje jedinstvenog informacionog sistema za praćenje sufinansiranja projekata, koji će početi rad januara 2025.

 

Kada je u pitanju Zakon o elektronskim medijima, Jovanović je naveo da su uspostavljeni novi organi regulatora (Regulatornog tela za elektronske medije – REM), a to su Savet – organ odlučivanja i direktor – organ postupanja, kao i jasni zahtevni kriterijumi za izbor članova Saveta.

 

Dodao je da su u skladu sa preporukama iz Medijske strategije, promenjeni i ovlašćeni predlagači za članove Saveta regulatora.

 

„Umesto skupštinskih odbora koji su predlagali tri člana Saveta, sada imamo kao jednog zajedničkog predlagača Zaštitnika građana, Poverenika za ravnopravnost i Poverenika za informacije od javnog značaja, a kao samostalni predlagači nastupaju univerziteti, udruženja izdavača elektronskih medija, udruženja novinara, udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika, udruženja kompozitora, udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja, čiji su ciljevi zaštita dece, nacionalni saveti nacionalnih manjina i crkve i verske zajednice“, rekao je Jovanović.

 

Dodao je da se predlogom zakona uvodi zaštita maloletnika i ljudskog dostojanstva, u obavezi sa objavljivanjem rijaliti programskog sadržaja, koji se smatra nepodesnim za sve maloletnike mlađe od 18 godina.

 

„U rijaliti programskom sadržaju je zabranjeno prikazivati teško nasilje, polni odnos, zloupotrebu opojnih droga i govore mržnje“, kazao je ministar.

 

On je naveo da je ministarstvo preduzelo sve kako bi uzelo u obzir mišljenja različitih interesnih grupa – novinara, distributera medija, nevladinih organizacija, akademske zajednice i drugih, a da su svoj doprinos dali i evropski partneri Srbije.

 

Ocenio je da predložena rešenja medijskih zakona u narednom periodu omogućiti da građani Srbije „budu još bolje informisani“, zaposleni u medijima zaštićeniji prilikom obavljanja svog posla, a mediji u prilici da građane informišu „pazeći da se tom prilikom ne ugrožavaju prava drugih ili postupa protiv odredaba tih zakona“.

 

Tagovi

Povezani tekstovi