Nagrada Lorenco Natali novinarima koji izveštavaju o ljudskim pravima i demokratiji

Prijava za “Lorenco Natali” nagradu za novinarstvo

“Lorenco Natali” nagrada za novinarstvo je nagrada za vrsno izveštavanje o ljudskim pravima i demokratiji u zemljama u razvoju. Nagrada je ustanovljena 1992. godine od strane Evropske unije sa ciljem poboljšanja kvaliteta u novinarstvu i u čast zalaganju Lorenca Natali-a, bivšeg podpredsjedavajućeg Evropske komisije zaduženog za saradnju u oblasti razvoja u periodu od 1985. do 1989. godine. Njegov rad i predanost su uveliko doprineli porastu značaja saradnje u oblasti razvoja između političkih struktura zemalja članica tadašnje Evropske zajednice.

Natali nagrada ističe da je pravo na informacije preduslov slobode izražavanja. Sloboda informisanja je preduslov demokratije, održivog i uravnoteženog kako društvenog tako i privrednog razvoja.

Kvalitetno novinarstvo igra bitnu ulogu u zastupanju prava na informisanje. Baviti se novinarstvom danas je teško, a u mnogim zemljama i opasno. Novinarima još uvek prete i napadaju ih kada razotkriju slučajeve pretnji ljudskim pravima i demokratiiji. Prema tome, kvalitetno novinarstvo koje se bavi takvim pitanjima je od ključnog značaja i treba našu snažnu podršku.

Natali nagrada koju dodjeljuje Evropska komisija je simbol naše vere u ispravnu novinarsku praksu kao zaštitnika demokratije i ljudskih prava. Dobitnici Natali nagrade moraju dokazati svoju profesionalnu hrabrost i umeće.

Kroz Natali nagradu svi novinari učesnici će imati priliku da doprinesu našoj veri u značaj slobode informisanja za zaštitu ljudskih prava i promociju demokratije i održivog razvoja.”

Luj Mišel, Evropski komesar za razvoj i humanitarnu pomoć

Ko se sve može prijaviti?

Konkurs za dobivanje nagrada Lorenco Natali je otvoren za sve novinare koji svoje članke objavljuju u novinama ili na internetu, a koji su zaposleni u lokalnim medijima iz pet regiona navedenih u pravilima takmičenja. Da bi imali pravo na prijavu novinari su morali napisati članak koji se fokusira na ljudska prava ili na demokratiju u zemljama u razvoju. Svakom prijavljenom pojedincu ili grupi je dozvoljeno da podnesu JEDAN članak (ili odlomak iz serije članaka na JEDNU temu), objavljen u periodu 1. januar 2004.-31. august 2005. godine.

Kako se prijavljuje?

Prijavljivanje je jednostavno. Trebate samo ispuniti formular za prijavu koji možete skinuta na sledećoj internet stranici www.nataliprize.info, prilažući pri tome i elektronsku verziju vašeg članka.

Molimo Vas da pre podnošenja prijave pažljivo pročitate dole navedena pravila.

Prijava je besplatna. Prijavu takođe možete poslati i na

faks:

+33 1 3429 4477

ili adresu:

ProPager – Prix Lorenzo Natali

70, boulevard de Reuilly – 75012 Paris – France

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. oktobar, 2005. godine.

Tagovi

Povezani tekstovi