Negovanje demokratske političke kulture

 Noseća tema je „Evropski identitet Srbije“ i prema rečima glavnog i odgovornog urednika dr Ljubiše Despotovića, u obradi ove teme pošlo se od bolne konstatacije da je Srbija predmoderno društvo u oskudici, da nije ni moderno građansko društvo ni moderna nacionalna država, da zapravo nije ni država, ali i iz potrebe da se Srbija konstituiše kao nacionalna država i moderno građansko društvo i kao takva zakorači u Evropu.
Časopis obrađuje i srpsko-slovačke kulturne veze, dva veka srpske revolucije, kulturnu i političku baštinu.


R.B.

Tagovi

Povezani tekstovi