Nino Brajović: Dom novinara nije u državnom vlasništvu

1. Kaže se da Udruženje novinara Srbije „marljivo podiže tužbe protiv nas“, što nije tačno, jer nema novih tužbi, a postupak po ranije podnetoj tužbi nije okončan i ročišta se neprekidno odlažu zato što u samom Nezavisnom udruženju novinara Srbije postoji problem sa predstavljanjem i što ovo Udruženje nema predsednika kojeg može da upiše u registar lica ovlašćenih za zastupanje. Uostalom, na ročištu zakazanom za ponedeljak 24. januara 2005. možete se i sami u to uveriti.
2. Takođe, netačna je i tvrdnja da je zgrada Doma novinara od 1997. u državnom vlasništvu. Ova zgrada ni pre, ni posle navedene godine nije pripadala državi i stoga nije jasno kakav se odgovor od države, koja nije vlasnik zgrade, očekuje ako to nije sudska odluka.
Iznošenjem neistinitih informacija, nepotrebno se nanosi šteta Vašem listu, Udruženju novinara Srbije i Nezavisnom udruženju novinara Srbije.


S poštovanjem, Nino Brajović, predsednik UNS

Tagovi

Povezani tekstovi