Novcem RRA zameniti donatore

Ona je poslednjeg dana seminara o ulozi medija u tranzicionoj pravdi u bivšoj Jugoslaviji, održanog u Centru za kulturnu dekontaminaciju, ponudila „rekoncept“ uloge novinara u društvu. Ona je istakla potrebu za novim konceptom. To je novinar kao medijski stručnjak koji informiše građane u političkoj zajednici. Prema njenim rečima, građani bi uvek trebalo da se pitaju ko kontroliše medije i da se trude da to budu oni, a novinari da ni građanima ne dozvole da ih kontrolišu.


Govoreći o ekonomskom okruženju u kojem mediji u Srbiji rade, Jovanić je navela da su godišnje donacije Fonda u kojem radi bile od trista hiljada do dva miliona dolara i da to nije suma koja ne bi mogla da bude nadomeštena iz domaćih izvora. Na primer, „delić“ viška novca koji se slije u Republičku radiodifuznu agenciju od dozvola za emitovanje programa mogao bi da se upotrebi za medijske projekte i dodeli otvorenim konkursom. Jovanić je podsetila da sve procene govore da će ovaj novac osam puta nadmašiti troškove rada RRA i podsetila da zakonska regulativa predviđa da višak ide državi u budžet.
Radomir Diklić, savetnik za spoljnu politiku predsednika SCG i suvlasnik agencije Beta, ocenio je da je društvo u Srbiji „predemokratsko“. Posebno je ukazao na pogoršanje situacije u takozvanim nezavisnim medijima. On ocenjuje da su neki srpski mediji postali „nezavisni“ od vrednosti koje žele da popularišu i zaključuje da će oslobađanje od uticaja tajkuna biti vrlo teško. Osvrćući se na vest objavljenu u senzacionalističkoj štampi da je kontroverzni biznismen Predrag Ranković Peconi kupio BK Televiziju, Diklić je ocenio da će, ako je ta vest tačna, pozicija ove stanice koja je ostala bez dozvole za nacionalno emitovanje „uskoro biti promenjena“.


J. Lukač


 

Tagovi

Povezani tekstovi