Novi predstavnici Vojvodine u Programskom savetu RTS-a

Imenovanje novih članova trebalo bi da omogući stvaranje
kvalitetnijeg programa na Radio-televiziji Novi Sad i doprinese njenom
uspešnijem prerastanju u pokrajinski javni servis, sopšteno je sa
sednice pokrajinske vlade.

U saopštenju nije navedeno ko je predložen za nove članove
Programskog saveta RTS-a sa teritorije Vojvodine.
Izvršno veće usvojilo je danas i rešenja Pokrajinskog sekretarijata
za informacije koja bi trebalo da pomognu unapređivanju položaja i
kvaliteta rada RTV Novi Sad, koja već dugo posluje u teškim
uslovima, sa zastarelom opremom i u neadekavtnom prostoru.
U saopštenju se ne precizira o kakvim je rešenjima reč.
Vojvođanska vlada prihvatila je i informaciju pokrajinskog
sekretarijata za informacije o prenošenju osnivačkih prava nad
medijima na jezicima manjinskih zajednica sa Skupštine Vojvodine na
manjinske nacionalne savete.

„Na ovaj način, okončan je postupak prenošenja ovlašćenja i
deetatizacije u oblasti informisanja, kada su mediji na jezicima
nacionalnih zajednica u pitanju, u skladu sa zakonskim odredbama“,
rekao je na sednici pokrajinski sekretar za informacije Milorad
Đurić.

Tagovi

Povezani tekstovi