„Novosti“ na berzi

Prema odluci berze o uključivanju na slobodno berzansko tržište akcija NIP Kompanije „Novosti“, koju je potpisala Gordana Dostanić, direktor Beogradske berze, 6.739 akcija „Novosti“ (običnih sa pravom) imaju pojedinačnu nominalnu vrednost od 61.860 dinara. Kako piše u toj odluci, akcijama „Novosti“ trgovaće se metodom preovlađujuće cene. Za prvo trgovanje određuje se cena u visini obračunske vrednosti pojedinačne akcije koja je bila na dan 31. decembra 2005. godine i iznosi 72.372 dinara.
Na berzi će biti akcije oko 460 malih akcionara „Novosti“, koji imaju paket od 63,33 odsto akcija, dok je preostali deo od 36,67 odsto u vlasništvu države Srbije. Prema ranijim informacijama, na berzi će biti ponuđene samo akcije malih akcionara, dok država zasada ne želi da proda svoj paket u „Novostima“.

U sastavu kompanije „Novosti“ nije samo najtiražniji dnevni list „Večernje novosti“, već i 12 novina različitog profila i periodike, kao što su „Sport“, „TV Novosti“, „Bilje i zdravlje“, „Revija 92“, „Evropske novosti“, „Tip“, „Oglasi“, „Enigma“, „Treće oko“, „Zov“, „Kalibar“ i „Vreli dodir“. U kompaniji „Novosti“ zaposleno je oko 560 radnika, gotovo 300 su novinari, a godišnje ostvare prihod od gotovo tri milijarde dinara.

Tagovi

Povezani tekstovi