NUNS: KC Kragujevac da redovno pruža javnosti informacije o aktuelnoj situaciji povodom pandemije

Nedostatak proverenih i pravovremenih informacija može da doprinese širenju netačnih podataka i kreiranju lažnih vesti što može da uzrokuje ozbiljno uznemiravanje javnosti. Prema informacijama iz lokalnih kragujevačkih redakcija, za razliku od komunikacije novinara sa sličnim zdravstvenim ustanovama u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu, od predstavnika Kliničkog centra u Kragujevcu ne stižu bilo kakve vesti i odgovori na postavljena pitanja lokalnih i nacionalnih medija, pa na taj način ni do zainteresovanih građana Kragujevca i Srbije.

Izražavajući razumevanje za veliko opterećenje i količinu posla kojima su izloženi zaposleni u Kliničkom centru, ipak smatramo da ne sme biti jednostranih odluka o uskraćivanju preciznih informacija o situaciji i stanju povodom pandemije virusa Covid 19. Nadležni treba da slede primere zdravstvenih ustanova i organa u Republici Srbiji koji redovno komuniciraju sa novinarima koji im se obraćaju, da pravovremeno daju tačne i precizne informacije i omoguće novinarima redovno izveštavanje o situaciji u Kličinčkom centru u Kragujevcu. Jedan od načina može da bude i redovno dnevno izveštavanje na njihovoj veb stranici o podacima koji interesuju novinare, za šta smatramo da bi u velikoj meri smanjilo i broj upućenih poziva i pitanja od strane samih novinara.

Ovim ukazujemo i nadležnom Ministarstvu zdravlja na postojeću situaciju sa izostankom informisanja od strane Kliničkog centra u Kragujevcu, i pozivamo da u skladu sa svojim nadležnostima provere razloge zbog kojih su novinari uskraćeni za odgovore, i omoguće ostvarivanje redovne komunikacije sa novinarima i objavljivanje aktuelnih i tačnih podataka. 

 

NUNS, 25.03.2020.


Tagovi

Povezani tekstovi