NUNS: Neprihvatljivo uskraćivanje prava novinarima da predlažu članove Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

Zakonskim nacrtom je predviđeno da se status predlagača ukine novinarima i advokatima. Tim povodom NUNS ukazuje da te dve nezavisne profesije umaju izuzetno važnu ulogu u borbi protiv korupcije i da nema nijednog opravdanog i razumnog razloga da ubuduće novinari i advokati nemaju predstavnike u devetočlanom Veću Agencije za borbu protiv korupcije, inače ključnom telu za rad i kontrolu Agencije.

Namera Ministarstva pravde, koje je predlagač Zakona, da novinarskim udruženjima i Advokatskoj komiri ukine status ovlašćenih predlagača u neskladu je sa preporukama Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO), a na koje se Ministarstvo pravde poziva.

U aktuelnom Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije stoji da članove Odbora Agencije bira Narodna skupština na osnovu predloga ovlašćenih predlagača: Administrativnog odbora Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Vrhovnog kasacionog suda, Državne revizorske institucije, Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja, putem zajedničkog dogovora, Socijalno-ekonomskog saveta, Advokatske komore Srbije i novinarska udruženja, putem zajedničkog dogovora.

Podsećamo da je prošle godine Skupština Srbije na usaglašeni predlog UNS-a i NUNS-a za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabrala novinara Živojina Rakočevića.

Sekretarijat NUNS-a

U Beogradu 28.02.2018.

Tagovi

Povezani tekstovi