NVO podržavaju Šabića

Rodoljub Šabić je predložio izmene nekih odredbi Predloga zakona o Vladi Srbije i ocenio da sporan član zakona koji propisuje da Vlada i organi državne uprave moraju dostaviti Skupštini konkretne spise i dokumente samo na zahtev Anketnog odbora.

Nevladine organziacije saglasne su sa Šabićem u oceni da se tim članom Skupštini sužavaju prava koja su Zakonom o slobodnom pristupu informacijama priznata svim građanima i pravnim licima, uključujući Parlament.

„U skladu s principom zakona koji jemči uvid u svaki dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, treba definisati obaveze organa vlasti i Vlade“, navodi se u saopštenju.

Tagovi

Povezani tekstovi