Obećanja bez pokrića i neplaćena kirija

Danas je imao uvid u deo konkursne dokumentacije Košave i Hepija, dve stanice koje su dobile jednu frekvenciju na osnovu ugovora da je koriste po 12 sati. Košava, dve godine zaredom gubitaš u poslovanju, nije priložila, kako saznajemo, dokumentaciju o ulaganju u program: Vlasnik ove televizije Aleksandar Lupšić je na javnom razgovoru sa članovima Saveta Republičke radiodifuzne agencije obećao ulaganje od 32 miliona evra, otvaranje dopisničke mreže i zapošljavanje 125 medijskih radnika. U priloženoj dokumentaciji, međutim, nema nikakve garancije vezane za ulaganja, dok su, na primer, predstavnici drugih kandidata nudili i garancije banaka o kreditima vezanim za obećana ulaganja. Košava je, takođe, iste papire očigledno dostavila i u prijavi za nacionalni i u prijavi za beogradski etar.
Kada je reč o ugovornom partneru Košave, dečijoj televiziji Hepi, već dokumentacija dostupna javnosti pokazuje da nema performansi za pravljenje i emitovanje nacionalnog programa. Ova specijalizovana televizija nije konkurisala za specijalizovani, već za celokupni program, ali je tražila i od Saveta RRA i od Ministarstva kulture u čijoj nadležnosti su i mediji da plaća samo petinu cene zakupa frekvencije. To je pravdala činjenicom da je njen program specijalizovan, odnosno namenjen deci i da u njemu nije moguće imati najkomercijalnije oglašivače, kao što su kompanije koje proizvode pivo, kućnu hemiju, kafu i slično.
Zanimljivo je i da je, umesto validnih dokumenata o posedovanju ili iznajmljenom adekvatnom prostoru za rad, u dokumentaciji Hepija dostavljen je ugovor o zakupu prostora koji je istekao avgusta 2005. Takođe, ova televizija nije dostavila neophodnu projektnu dokumentaciju, već jednu stranicu kucanog, faktički neobavezujućeg, teksta, uz spisak opreme koja nije dovoljna ni za emitovanje lokalnog programa, a kamoli proizvodnju i i emitovanje nacionalnog. Kada je reč o korišćenju predajnika, Hepi televizija neke od njih nije platila u poslednje tri godine.
Da podsetimo, Savet RRA bio je dužan da do 28. aprila uputi „obrazloženu odluku“ kandidatima, kojih je 12 i koji su se prijavili za dobijanje nacionalne televizijske frekvencije. Rok za slanje prigovora je 15 dana i praktično ističe u petak, a dosad ga je uputilo više kandidata koji imaju primedbe na odluku Saveta, među njima i domaći partneri nemačke mreže RTL. Savet RRA potom ima 30 dana za odlučivanje o prigovoru RTL.


R. D.

Tagovi

Povezani tekstovi