Objavljena rešenja za osam od ukupno devet konkursa u oblasti javnog informisanja

Izvor: Ministarstvo informisanja
Izvor: Ministarstvo informisanja

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je, u zakonom predviđenom roku, na svojoj internet prezentaciji rešenja o raspodeli sredstava za osam od ukupno devet raspisanih konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja i stručne edukcije, unapređenja profesionalnih i etičkih standarda i istraživanja u oblasti javnog informisanja u 2024. godini.

 

Na konkursima za televizije, štampu, radio i internet medije, odnosno za informisanje osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina i Srba u regionu, kao i na konkursu za unapređenje profesionalnih i etičkih standarda primljeno je ukupno 1112 prijava od koji je 71 odbačen zbog neispunjavanja uslova konkursa navedenih u javnom pozivu.

 

Projekte su, u skladu sa novim zakonskim odredbama, ocenjivali članovi komisija na osnovu bodovnih lista, nakon čega su formirane rang liste za svaki pojedinačni konkurs.

 

Na osam raspisanih konkursa raspodeljeno je ukupno 317.000.000,00 dinara.

 

U 2024. godini na konkursima za proizvodnju medijskih sadržaja za osobe sa invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i Srba u regionu opredeljena sredstva su uvećana za 20% u odnosu na 2023. godinu.

 

Rezultati Konkursa za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja za elektronske medije na teritoriji AP Kosovo i Metohija nisu objavljeni budući da su stručne službe Ministarstva, u pojedinim slučajevima, uočile neadekvatnu primenu propisa od strane članova Komisije koja je izradila predlog odluke o raspodeli sredstava te će rešenje biti doneto po okončanju zakonom propisane procedure u ovakvim slučajevima. Istovremeno, Ministarstvo obaveštava da su sredstva opredeljena za ovaj konkurs uvećana za 100% u odnosu na 2023. godinu.

 

Rešenja možete videti na sledećem linku.

 

Izvor: MIT

Tagovi

Povezani tekstovi