Odloženo zbog bolesti sudije

Direktor RTS-a je predsednicu JUKOM-a tužio kao izdavača publikacije „Slučaj službenika Aleksandra Tijanića“, odnosno zbog neistintih tvrdnji iznetih u ovoj knjizi.


Izjašnjavajući se o navodima tužbe, Kovačević-Vučo je rekla da je publikacija nastala kao rezultat istraživačkog rada uređivačkog kolegijuma, kao i da je bizirana na činjenicama koje diskvalifikuju Tijanića na mesto direktora javnog preduzeća.


M.D.

Tagovi

Povezani tekstovi