Online trening za novinare „Kako izveštavati sa suđenja za ratne zločine u Srbiji“

Trening za novinare

Fond za humanitarno pravo (FHP) u periodu od 21. do 24. marta 2022. godine organizuje onlajn trening za novinare i studente završne godine novinarstva  pod nazivom „Kako izveštavati sa suđenja za ratne zločine u Srbiji“.

Tokom treninga polaznici će u formi interaktivnih predavanja biti upoznati sa osnovnim principima objektivnog izveštavanja sa suđenja za ratne zločine, izazovima istraživačkog novinarstva u oblasti tranzicione pravde, načinima razvijanja senzibilisanosti kod novinara prilikom istraživanja i izveštavanja o temama suočavanja sa prošlošću i problemima sa kojima se suočavaju novinari u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu tokom praćenja suđenja.

 

Dugogodišnje iskustvo o izveštavanju o temama koje se odnose na ratove 90-tih, praćenje rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i suđenja za ratne zločine pred nacionalnim sudovima polaznicima će preneti novinari iz regiona koji se dugi niz godina bave temama tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću.

 

Cilj treninga je da se polaznici treninga – iskusni novinari i studenti koji su na početku svog novinarskog puta, zainteresuju i ohrabre da objektivno i sistematično prate teme koje se odnose na ratove i zločine tokom 1990-tih, kao i suđenja koja se vode pred domaćim sudovima. Nakon završenog treninga polazni će imati mentorsku podršku FHP-a za pisanje i objavljivanje članaka o suđenjima za ratne zločine.

 

Pravo prijave imaju novinari i studenti završnih godina žurnalistike koji su zainteresovani za teme tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću. Radni jezici treninga biće srpski i engleski.

 

Preliminarna agenda dostupna je na sledećem .

 

Prijave u otvorene do 16. marta u 23:59 putem formulara na sledećem .

 

Kandidati će biti obavešteni o izboru 17. marta, kada će im biti dostavljena i finalna agenda.

Tagovi

Povezani tekstovi