Osporavanja i kontroverze

U februaru prošle godine su još izabrani profesor Svetozar Stojanović, Velimir Milošević (bivši direktor Udruženih radiostanica Srbije), Slobodan Đorić (bivši funkcioner NUNS) Goran Karadžić (bivši direktor novosadske TV Apolo), Vladimir Cvetković (profesor na FPN). Njih osmorica su naknadno izabrali devetog člana Tomislava Trifića, dekana Univerziteta umetnosti u Prištini.
Ovaj sastav omogućen je promenom Zakona o radiodifuziji u leto 2004, kojim je prestao mandat članovima izabranim 2003. godine. Izmenama Zakona spisak ovlašćenih predlagača promenjen je tako da, umesto vlada Srbije i Vojvodine i srpskog parlamenta, kandidate predlaže Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje (tri) i rektori univerziteta, domaće nevladine organizacije, crkve i verska udruženja, udruženja radiodifuznih javnih glasila, udruženja novinara, profesionalna udruženja filmskih i dramskih umetnika i kompozitora (po jednog kandidata). Iz zakona je brisana i odredba kojom je zahtevana kvalifikovana većina poslanika za odlučivanje o razrešenju člana saveta, pa je to sada moguće na predlog Saveta ili najmanje 20 poslanika.
Prvi kamen spoticanja u izboru članova Saveta bilo je otezanje Vlade i Skupštine da predlože svoje kandidate, tako da su rokovi predviđeni za formiranje tog tela probijeni za više od šest meseci. U izbor se zbog toga ušlo naglo, pri čemu u izboru dva člana, Nenada Cekića i Vladimira Cvetkovića, nije ispoštovana zakonom predviđena obaveza Skupštine da najmanje 30 dana pre odlučivanja o izboru objavi sve važeće liste kandidata sa osnovnim biografskim podacima. Nešto kasnije osporena je i zakonitost izbora devetog člana Saveta sa teritorije Kosova i Metohije, Gorana Radenovića, jer je postojala sumnja da su detalji iz njegove biografije (da živi i radi na Kosovu i Metohiji) netačni.
Nakon toga stvari su se samo još više zapetljavale. Za predsednika Saveta izabran je upravo Nenad Cekić, a član Saveta izabran na predlog profesionalnih medijskih i novinarskih asocijacija, Snježana Milivojević, podnela je ostavku zbog odluke većine izabranih članova Saveta da se ovo telo konstituiše i pored očiglednih nezakonitosti u postupku izbora i kandidovanja. Veoma brzo posle toga usledila je i ostavka Vladimira Vodinelića, člana Saveta koga su kandidovale nevladine organizacije. On je svoju ostavku obrazložio činjenicom da je i sam Savet odlučio da prekrši zakon odbivši da podnese zahtev za razrešenje Gorana Radenovića. Profesionalna udruženja nisu bila zadovoljna promenama Zakona iz 2004. godine, pa su povukla svoje kandidate za članove Saveta.


J. Lukač

Tagovi

Povezani tekstovi