Otvorene prijave za lokalni grant za prekogranično novinarstvo

unnamed

Evropska federacija novinara (EFJ) poziva sve novinare zainteresovane da se bave prekograničnim istraživačkim novinarstvom na lokalnom nivou da se prijave za novi grant Lokalno prekogranično novinarstvo.

Ovaj program grantova podržava lokalne prekogranične istraživačke timove profesionalnih novinara i/ili novinskih kuća dalokalno stanovništvo približe Evropi.

 

Ubedljive priče se mogu naći svuda, čak i na lokalnom nivou. Za razliku od drugih delova sveta, lokalni novinari u nekim evropskim zemljama kao što su Belgija i Holandija ne bave se dubinskim istraživanjem ili istraživačkim novinarstvom. Postoji mnogo razloga zašto kod ovih domaćih novinara postoji nezainteresovanost za sveobuhvatne projekte, na primer, nedostatak finansijskih sredstava. Ovaj program grantova ima za cilj da reši problem nedostatka lokalnih novinara i dodeli grantove lokalnim istraživačkim i dubinskim novinarskim projektima. Ključni aspekt ovog programa je prekogranična saradnja, koja će omogućiti zainteresovanim lokalnim novinarima i/ili medijima da istraže moguća rešenja koristeći skupe resurse. Ovaj projekat takođe ima za cilj da podstakne kritičnije razmišljanje o bitnim problemima društva, poveća nivo debate i podstakne građanski angažman. Grant takođe može ponuditi podršku preliminarnom radu u razvoju novih istraživačkih i dubinskih projekata.

 

Uz promociju istraživačkog novinarstva među lokalnim gradovima i/ili regionima, ovaj projekat takođe planira da razvije program obuke u različitim aspektima istraživačkog novinarstva, angažovanja lokalne publike i bezbednosti jer većini lokalnih novinara nedostaju ili imaju malo resursa na raspolaganju. Takođe im možda nedostaje iskustvo sa prekograničnim istraživačkim novinarstvom. Programi obuke će uključivati iskusne partnere sa velikim iskustvom u svojim oblastima.

 

Grant može pokriti radno vreme i troškove logistike, putovanja, osiguranje, pristup pravnoj podršci, prevod, pristup tehnologiji i skupovima podataka itd.

 

Uz finansijsku podršku, timovi se takođe mogu prijaviti za mentorstvo od strane iskusnog profesionalca sa fokusom na istragu ili potrebu za kompetencijama u određenoj veštini.

 

Kako se prijaviti?

 

Da biste se prijavili ili saznali više o kriterijumima podobnosti i ocenjivanja, vremenu, žiriju i uslovima granta, posetite portal za prijavu.

 

  1. Pre nego što počnete sa prijavom, pogledajte detalje o grantu
  2. Koristite vašu imejl adresu za jednokratnu registraciju i pristup onlajn aplikaciji
  3. Slobodno se krećete kroz onlajn obrazac da biste videli koje informacije treba da navedete u svojoj prijavi. Ovo uključuje: detalje o članovima tima, informacije o nameravanoj istrazi, informacije o nameravanim kanalima objavljivanja, uključujući pisma namera iz novinskih kuća, detaljan budžet, prema našem šablonu udžeta.Takođe će biti zatraženo da učitate dodatne administrativne dokumente. Jedan član tima može pokrenuti nacrt prijave. On/ona tada može pozvati više ljudi da sarađuju na onlajn nacrtu. Online aplikacija koja je u toku može se sačuvati i dalje uređivati u bilo kom trenutku.

     

 

Više o konkursu možete videti na stranici European Federation of Journalists.

 

 

 

 

 

 

 

Tagovi

Povezani tekstovi