Podela frekvencija mimo zakona

Međutim, Savet u raspisanom konkursu nije odredio da budući emiteri konkurišu za po jednu od pet mreža, tako da se zna ko je konkurisao za koju mrežu. Na primer, prema Nacrtu plana raspodele radio frekvencija, koji je jula 2001. godine uradilo Savezno ministarstvo telekomunikcija, najveći deo kapaciteta mreže K1 u konkursu sada koristi TV Pink. Šta će se dogoditi ako neko od petorice budućih emitera, koji su po odluci Saveta dobili dozvolu za emitovanje, bude hteo da program emituje preko kanala i lokacija koje sada koristi Pink? Zato je ovo razlog da na Vrhovnom sudu Srbije padne navedena odluka i ceo javni konkurs.


U vezi kriterijuma „poslovni uspeh/ekonomska samoodrživost“, u obrazloženju odluke piše da su pojedinačno najveća ulaganja najavili Pink – preko 100; Foks – 38,5; Košava/Hepi – 32,5; TV Avala – 21,8; RTL – 21,3 miliona evra. Znači, Savet priznaje da su napred navedeni najavili ulaganja, bez garancija da će to i uraditi. On je, čak i bez časne reči, prihvatio ove podatke kao odlučujuće pri donošenju odluke. Uvaženi profesor Svetozar Stojanović, član Saveta, nedavno je u vezi navedenog problema izjavio da su u pitanju komercijalne televizije i da je tu novac najvažniji.


U obrazloženju, u vezi glavnog kriterijuma garancije stanice doprinosu većem kvalitetu i raznovrsnosti programa piše da se Savet nije upuštao u „supstancijalnu ocenu kvaliteta postojećih programa, jer bi se time u neravnopravan položaj doveli podnosioci prijava koji trenutno ne emituju program“. Međutim, oni nisu vodili računa da je u članu 53 stav 1 tačka 5 Zakona o radiodifuziji ovaj uslov određen kao odlučujući.


O nesavesnom radu Saveta govori i činjenica da se nisu ozbiljno bavili vlasničkom strukturom učesnika na konkursu. Primera radi, Savet je prvo konstatovao da je strani kapital u RTL veći od 49 odsto, a zatim priznao ovu cifru, ne upuštajući se u to kojom delatnošću se bave osnivači iz Srbije. Predstavnici RTL su izjavili da imaju više od 30 televizijskih i radio mreža širom Evrope i više od 200 miliona gledalaca. Pri utvrđivanju vlasničke strukture, Savet nije procenjivao koliko vredi ime RTL-a i znanje i iskustvo u oblasti radiodifuzije, u odnosu na partnere koji se bave građevinski, trgovačkim, finansijskim i drugim poslovima.


Tihomir Živanović-Milan Lađević, nastavlja se

Tagovi

Povezani tekstovi