„Podržavam ulazak kamera u sudnice“

Prema njegovim rečima, potrebno je da srpska javnost čuje žrtve zločina, svedoke, oštećene i optužene kako bi stekli jasnu sliku šta se događalo u prošlosti.
Vukčević je rekao da je bitno je da suđenja budu javna kako bi svaki građanin mogao da vidi šta se događalo na Ovčari, u Trnovu, Zvorniku i Srebrenici i da stekne sliku o surovim događajima iz prošlosti.
On je kazao da su članovi Tužilaštva u radnoj grupi za izradu Zakona o državnim organima u postupku za krivična dela protiv međunarodnog humanitarnog prava podržali i aktivno se zalagali za uvođenje odredbe o javnosti suđenja.

Tagovi

Povezani tekstovi