Pomoć projektima za slepe i gluve

On je naglasio da je pri tom jedan od najvažnijih poslova završetak deobnog bilansa između RTS i RTV Novi Sad kao i formiranje pokrajinskog javnog radiodifuznog servisa čija je uloga nezaobilazna i pored postojanja brojnih elektronskih medija.


Pokrajina više nije osnivač nijednog medija, pošto je završen proces prenošenja osnivačkih prava, ali preostaje da se reši pitanje Dnevnik holdinga, kazao je Đurić, ističući da će privatizacija opštinskih javnih glasila biti jedan od težih zadataka u ovoj godini.


Iako više nije osnivač listova na jezicima manjina, pokrajinski sekretarijat za infomracije će im i ove godine pružati finansijsku podršku bez koje ne bi mogli da izlaze.


Od 160 miliona dinara, koliko je ove godine namenjeno za podršku raznim projektima u informativnoj sferi, manjinskim glasilima namenjeno je dve trećine te sume. Istovremeno, nastaviće se i pomoć za tehničko opremanje lokalnih i regionalnih radio i TV stanica, a novina je da će se finanasijski pomoći projekti u medijima koji su namenjeni licima sa posebnim potrebama kao što su oživljavanje časopisa na Brajevoj azbuci, gestovni govor i drugi. Đurić je rekao i da će Sekretarijat za informacije podržati izgrađivanje i unapređivanje etičkih i profesionalnih standarda novinara i pružiti im pomoć u obrazovanju kroz škole, seminare i treninge.

Tagovi

Povezani tekstovi