Poziv medijima za program malih grantova “Mediji i demokratija”

home-office-g6ebeeaccb_1920

Nezavisno udruženje novinara Srbije objavljuje poziv za podnošenje predloga projekta za program „Mediji i demokratija“ uz podršku američke ambasade u Beogradu. Svrha programa „Mediji i demokratija“ je da podrži pojedinačne medijske projekte koji jačaju demokratiju u Srbiji.

Tražimo aplikacije koje se fokusiraju na sledeće teme:

 

– Slobodan protok tačnih informacija
– Medijske slobode
– Značaj slobodne štampe u demokratskom društvu poput Srbije

 

Predviđeni datum početka: najranije od 1. januara 2022. godine

Trajanje projekta: do 9 meseci

Poželjno geografsko područje: Centralna i severna Srbija, Beograd
Iznos pojedinačnih grantova: $2,000 – $10,000

 

Ko može biti podnosilac prijave:

 

– mediji
– organizacije civilnog društva/nevladine organizacije (NVO) i “think thank” organizacije
(ekspertske organizacije)
– pojedinci ukoliko imaju dokazane sposobnosti za sprovođenje predloženih aktivnosti u
prijavi

 

Napomena: U razmatranje će biti uzete samo prijave organizacija i medija koje su registrovane
na teritoriji Republike Srbije u Agenciji za privredne registre – APR.

 

Prijave mogu biti na srpskom i na engleskom jeziku.

 

Ograničenja:

 

Ne možete se prijaviti za grant ukoliko vaš projekat:

 

• uključuje partijske i/ili političke aktivnosti;
• uključuje dobrotvorne aktivnosti i/ili distribuciju humanitarne pomoći;
• predstavlja kampanju prikupljanja sredstava;
• jeste komercijalan po prirodi

 

Dodatna pitanja u vezi sa procesom podnošenja prijava možete dostaviti do 20. oktobra 2021.
godine na imejl: tamara.filipovic@nuns.rs.

 

Da biste se prijavili, pošaljite popunjen obrazac za prijavu i predlog budžeta najkasnije do 1.
novembra 2021 na mejl: tamara.filipovic@nuns.rs .

 

Prijave mogu biti podnete na srpskom ili na engleskom jeziku.

 

Aplikacione formulare možete preuzeti na sledećim linkovima:

 

Obrazac za prijavu projekta na srpskom

 

Predlog budžeta na srpskom

 

Obrazac za prijavu projekta na engleskom

 

Predlog budžeta na engleskom

 

Rezultati konkursa mogu se preuzeti klikom na sledeći link:

Resenje – program podrske Mediji i demokratija

Tagovi

Povezani tekstovi