Poziv na javnu raspravu Zakona o izmenama i dopunama ZSPIJZ

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i ovom prilikom poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti, nevladine organizacije i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sprovodi se u periodu od 27. maja do 16. juna 2021. godine.

 

Učesnici u javnoj raspravi, mogu svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare dostaviti u navedenom periodu na adresu elektronske pošte: jrasprava.zospijz@mduls.gov.rs; ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

 

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi  u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj veb prezentaciji i Portalu eUprava.

Tagovi

Povezani tekstovi