Predlog novih izmena Zakona o radiodifuziji

Vlada je predložila da rok za deobni bilans RTS-a, koji je istekao
31. decembra 2002. godine, bude produžen do 31. marta 2006. godine.

Predložneo je i da rok za transformaciju RTS-a u republički i
pokrajinski javni servis, odnosno početak njihovog rada, koji je
istekao 1. januara 2003, bude produžen do 30. aprila 2006. godine.

Predlogom izmena zakona predviđeno je i produženje roka za
privatizaciju elektronskih lokalnih medija do 31. decembra 2008.
godine. Obrazloženo je da važeći rok, koji ističe u julu 2006.
godine, nije realan, jer je proces privatizacije tih medija iz „niza
opravdanih razloga“ na samom početku.

Vlada je predložila i da mandat članova Saveta republičke
radiodifuzne agencije, izabranih na predlog skupštinskog odbora, bude
šest godina. Članovi izabrani na predlog Skupštine Vojvodine,
univerziteta i crkvi imali bi petogodišnji, a predstavnici nevladinih
organizacija i profesionalnih udruženja četvorogodišnji.

Predloženo je i ukidanje saglasnosti najmanje jednog člana Saveta iz
Vojvodine na odluke koje se odnose na teritoriju te pokrajine.

Vlada je obrazložila taj predlog ocenom da ta odredba dovodi u
neravnopravan položaj članove Saveta koji nisu iz Vojvodine, jer
predstavnici te pokrajine imaju veća ovlašćenja od ostalih.

Vlada je predložila i povećanje iznosa kazne za radio-pirateriju i
srodne prekršaje, koje sada iznose od 50.000 do 200.000 dinara, a
bile bi ubuduće od 300.000 do milion dinara. Kazna za odgovorno lice
u pravnom licu koje počini te prestupe bila bi od 20.000 do 50.000
dinara, umesto sadašnjih od 2.500 do 10.000.

U obraloženju tih izmena zakona navedeno je da su predviđene kazne
za radio-pirateriju „veoma blage“ i da se predloženim rešenjima
pooštravaju kazne za izazivanje haosa u etru.

Tagovi

Povezani tekstovi