PREDLOŽENO UKIDANJE ZATVORA ZA KLEVETU

Odbor za Evropske integracije Skupštine Srbije podržao je juče podnošenje amandmana kojima bi se ukinula zatvorska kazna za uvredu i klevetu, koja je predložena novim Krivičnim zakonikom koji je vlada uputila u skupštinsku proceduru. Odbor je predlažio da se u Zakonik unese odredba po kojoj bi se novinari oslobodili odgovornosti ako dokažu da su prilikom objavljivanja informacije postupali sa dužnom novinarskom pažnjom.
Predsednik Odbora Ksenija Milivojević objasnila je da predložene odredbe Krivičnog zakonika, kojima se za krivična dela protiv časti i ugleda propisuje zatvorska kazna, nisu u potpunoj saglasnosti sa evopskim standardima, zbog čega ih treba promeniti.
Amandmane o ukidanju zatvorske kazne predložio je član odbora Đorđe Mamula (DS), objašnjavajući da bi se tako za javno iznete uvrede i klevete primenjivale samo novčane kazne, što bi bilo u skladu sa preporukama međunarodnih organizacija, ali i slobode informisanja.
Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nebojša Bugarinović inicirao je donošenje amandmana o dužnoj novinarskoj pažnji, smatrajući da novinari koji su savesno i profesionalno postupali treba da se zaštite od neosnovanih krivičnih prijava. Predsednik Udruženja novinara Srbije Nino Brajović ocenio je da je ohrabrujuće ukidanje zatvorske kazne, ali i da uslovne i novčane kazne predstavljaju vrstu zastrašivanja.On je zato predložio da se donja granica novčanih kazni smanji u odnosu na predloženih 100.000 dinara. Predstavnici Ministarstva pravde najavili su prihvatanje amandmana o ukidanju zatvorske kazne za klevetu koje je predložio Mamula, a biće razmotreni i predlozi o izmenama novčanih kazni, kao i o dužnoj novinarskoj pažnji. Oni su rekli i će se jedna od novina Krivičnog zakonika odnositi na zaštitiu izvora informacija, što daje mogućnost urednicima i novinarima da ne odaju svoj izvor, sem u izuzetnim slučajevima.


 Tanjug

Tagovi

Povezani tekstovi