Predstavljanje istraživanja o radničkim pravima

Centar za razvoj sindikalizma je ove 2018. godine obavio terensko istraživanje o radničkim pravima na uzorku od 2.500 radnika. Istraživanje je obavio tim koji su činili: Srećko Mihailović (rukovodilac tima), dr Mario Reljanović, dr Zoran Stojiljković, dr Marija Martinić, Dušan Torbica i Gradimir Zajić.

Putem neposrednog ličnog intervjua anketari su razgovarali sa 500 radnika u radnom odnosu na neodređeno vreme, sa 500 radnika u radnom odnosu na određeno vreme, sa 500 „ugovornih radnika“, sa 500 „nadničara“ i sa 500 nezaposlenih radnika koji traže zaposlenje.

Rezultati istraživanja su porazni. Po oceni istraživača najkatastrofičniji nalaz u ovom istraživanju radničkih prava jeste ćutanje onih čija su prava prekršena. Ćuti i trpi 86% od ukupnog broja ugovornih radnika, 84% od svih nadničara, 82% od svih radnika u radnom odnosu na određeno vreme, 76% od svih nezaposlenih i 69% od svih radnika u radnom odnosu na neodređeno vreme.

Pozivamo vas da prisustvujete predstavljanju rezultata istraživanja i da učestvujete u razgovoru o tome da li se mogu sačuvati radnička prava, da li se može obezbediti njihovo poštovanje i da li se mogu širiti u pravcu dostojanstvenog rada i života.

U prilogu možete pogledati predlog koncepta ideja koje mogu da doprinesu boljem statusu radničkih prava i samih radnika.

Predstavljanje istraživanje Centra za razvoj sindikalizma

PROGRAM:

Otvaranje skupa 13.30 -13.40

Status radničkih prava – u Srbiji danas – Rezultati istraživanja

Mogu li se sačuvati radnička prava – uloga sindkata i OCD

Rasprava 14.30-15.30

Predlozi – radnička prava

Tagovi

Povezani tekstovi