Program malih medijskih grantova

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Američki savet za međunarodno obrazovanje (beogradska kancelarija) objavljuje konkurs za podršku projektima u okviru Programa malih medijskih grantova koje podržava Ambasada SAD u Beogradu.

Cilj programa

 

Program ima za cilj da podrži:

 

Medijsku pismenost i kritičko mišljenje

 

Slobodan protok informacija

 

Slobodu medija

 

Svest o važnosti slobode medija u demokratskim društvima

 

Institucionalne kapacitete korisnika grantova

 

Aktivnosti projekata mogu biti različite, uključujući: medijske radionice, medijsku produkciju, obrazovne kurseve, javne debate, konferencije, hakatone, onlajn projekte, javne kampanje, podkaste ili druge aktivnosti.

 

Iznos pojedinačnih grantova je od 2.000 do 15.000 američkih dolara.

 

Teme programa

 

Tražimo aplikacije koje se fokusiraju na sledeće teme:

 

OBUKA i OBRAZOVANJE NOVINARA: Projekti mogu imati za cilj: unapređenje profesionalnih veština novinara; osnaživanje istraživačkog novinarstva; obuka novinara o novim tehnikama i pristupima za prelazak na digitalno novinarstvo; unapređivanje univerzitetskih programa za studente novinarstva; organizovanje letnjih kampove za mlade novinare; građansko novinarstvo; promovisanje regionalne saradnje među profesionalnim novinarima i studentima novinarstva.

 

MENADŽMENT MEDIJA: Projekti mogu imati za cilj: jačanje sposobnosti upravljanja medijskim organizacijama i suočavanja sa medijskim izazovima 21. veka.

 

JAVNE DEBATE: Projekti mogu imati za cilj: promovisanje izveštavanja o pitanjima od opšteg interesa i javnih politika na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou.

 

RAZNOVRSNOST GLEDIŠTA: Projekti mogu imati za cilj: predstavljanje širokog spektra gledišta, uključujući i one koji osnažuju žene i / ili pripadnike grupa u nepovoljnom položaju u društvu, na primer, osoba sa invaliditetom, starijih osoba, manjina, LGBT populacije, itd.

 

SUZBIJANJE DEZINFORMACIJA: Projekti mogu imati za cilj: edukacija medijskih potrošača ili studenata kako prepoznati, reagovati i boriti se protiv dezinformacija u medijima.

 

SLOBODA MEDIJA: Projekti bi mogli imati za cilj: unaprediti razumevanje građana u Srbiji o značaju slobode medija u demokratskim društvima.

 

Prijave/Rokovi

 

Onlajn prijave se primaju od 20. avgusta 2021, a rok za podnošenje je 10. septembar 2021. Vaš predlog projekta možete podneti na srpskom ili engleskom jeziku tako što ćete otvoriti nalog na ovoj stranici https://bit.ly/3lW9H48 (dostupno od 20. avgusta 2021)- što će vam dati pristup prijavnom formularu.

 

Ukoliko želite da prisustvujete informacionoj sesiji 25. avgusta 2021. prijave primamo na https://bit.ly/37A06aG

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju: medijske kuće, novinarska udruženja i asocijacije, grupe ili udruženja studenata, organizacije civilnog društva i tink-tenkovi javne obrazovne ustanove pojedinci koji su pokazali da su sposobni da provedu predložene aktivnosti iz prijave.

 

Napomena: Kako bi ušla u razmatranje svaka lokalna organizacija mora biti registrovana na teritoriji Republike Srbije (Agencija za privredne registre – APR).

 

Pitanja?

 

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte koordinatorku Programa malih medijskih grantova:

 

Jelena Kanački Tanasković

 

Saopštenje: Američki savet za međunarodno obrazovanje

Tagovi

Povezani tekstovi