Promene u društvu – promene u sindikatima

Neposredni povod za organizovanje debate je izlazak iz štampe knjige Potencijali za promene: ogledi o sindikatima, civilnom društvu i strategijama promena Zorana Stojiljkovića, predsednika UGS Nezavisnost i profesora Fakulteta političkih nauka. Namera Nezavisnosti, međutim, nije da organizujuklasičnu promociju knjige već dapodstaknu raspravu o brojnim otvorenim pitanjima koja ona pokreće. Smatramo da je, ako se žele reforme i u društvu i u sindikatima, potrebno raspravljati i tragati za odgovorima na otvorena pitanja poput dilema: Da li suautoritarni populizam i /ili postdemokratija naša sudbina? Šta su dometi i ograničenja protesta i strategije nenasilnih promena? Ima li izlaza ispod prese globalizacije izvedene po neoliberalnom ključu i obrascu? Postoje li alternativni ekonomski, razvojno održivi modeli koji pospešuju socijalnu koheziju a ne rast nejednakosti? Šta činiti? Gde je danas Srbija i imaju li njene institucije, politički i civilni akteri i sami građani potencijal za promene?Treba li nam i ko bi danas činio Partnerstvo za demokratske promene? Prekarizacija rada i (ne)poverenje u sindikate? Sindikalna „klijentela“ – zaposleni ili i svi radno angažovani? Rad u budućnosti i (neizvesna) budućnost sindikata? Može li sindikat biti akter promena a da istovremeno ne dožividuboku sopstvenu organizacionu transformaciju? Šta zadržati a šta promeniti?

Debata
Ujedinjenog granskog sindikata “Nezavisnost”

Za bar elementima odgovora na ove i brojne druge dileme tragaće sa vama:

Razgovor će moderirati novinarka Jovana Gligorijević

Tagovi

Povezani tekstovi