Radiodifuzna agencija iznad Vrhovnog suda!?

Jednostavno, RRA, bez obzira na to od koga je izabrana, može i bukvalno da radi šta hoće po pitanju dodeljivanja/oduzimanja frekvencija, ne obazirući se ni na kakve javne reakcije za svoj rad, koje su, uglavnom, negativne.


Može postaviti pitanje za šta su potrebne i dve televizije, a o više njih i ga ne govorimo, jer će biti sve iste. Sve moraju da igraju u istom taktu. U protivnom biće ukinute. Gledaoci neka odluče koga će da gledaju a skoro svi imaju daljinski upravljač. Protivnik sam svakog ukidanja, što je kod nas masovna pojava, (radnih mesta, preduzeća itd) i ostajanja građana bez radnih mesta, hleba, već sam samo za nova stvaranja, nova zapošljavanja, povećanja proizvodnje…


Ukidanjem BK televizije etar ostaje obogaljen za jedno različito progresivno mišljenje, drugačije viđenje (i kritičko i afirmativno), što je stimulans za put u bolju demokratsku budućnost, bolji život, u slobodno mišljenje i slobodno izražavanje mišljenja, naravno sve podložno kritici.


Arogancija RRA, koja ne priznaje niti uvažava ni žalbe ni potpuno osnovane argumente BK televizije, a i drugih televizija, deluje nasilnički na zdravu pamet svakog progresivno orijentisanog građanina. Kao da je sebe proglasila i ustoličila kao vrhovnu bezgrešnu pamet, i niko ništa ne zna osim nje, a ona ima zakonom data ovlašćenja i niko joj ništa ne može. Pa ni sud. I to koji? Vrhovni sud Srbije.


Čak uzima pravo da neinstitucionalno osudi i sud i sudije koji su poništili odluku o ukidanju emitovanja programa BK. Pa šta običan građanin da radi kada mora i za najobičniji saobraćajni prekršaj da bude kažnjen jer ne može, kao RRA, da kaže da ne priznaje sud. Ponovno donošenje zabrane emitovanja programa BK televizije, za javnost, deluje kao osveta za sopstvenu povređenu sujetu. Neophodno je da Vrhovni sud istraje u sprovođenju pravde i da ne dozvoli bilo kome da se izdigne iznad njega.


Dragutin Savić, Beograd

Tagovi

Povezani tekstovi